Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thánh Phaolô Miki và các Bạn, tử đạo Ngày 6 tháng 2

 

Ngày 6 tháng 2

Thánh Phaolô Miki và các Bạn, tử đạo

Lễ nhớ

 

 Các bài đọc có thể  lấy ở lễ chung các Thánh Tử đạo, tr. 1383-1397,
 đặc biệt đọc các bài sau đây:

 

BÀI ĐỌC I:  Gl 2, 19-20

 

"Không phải tôi sống, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi".

Trích thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata.

 

Anh em thân mến, phần tôi, chính do lề luật mà tôi đã chết cho lề luật, để được sống cho Thiên Chúa. Tôi đã chịu đóng đinh vào thập giá làm một với Đức Kitô. Tôi sống, nhưng không phải tôi, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Hiện giờ tôi sống trong thân xác, là tôi sống trong lòng tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và đã phó mình vì tôi.  Đó là lời Chúa.

 

 

ĐÁP CA:  Tv 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6

Đáp: Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan (c. 3).

 

Xướng: 1) Khi Chúa đem những người Sion bị bắt trở về, chúng tôi dường như người đang mơ, bấy giờ miệng chúng tôi vui cười, lưỡi chúng tôi thốt lên những tiếng hân hoan.    -  Đáp.

2)         Bấy giờ dân thiên hạ nói với nhau rằng: Chúa đã đối xử với họ cách đại lượng. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan.    -  Đáp.

3)         Lạy Chúa, xin hãy đổi số phận chúng con, như những dòng suối ở miền nam. Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan.    -  Đáp.

4)         Thiên hạ vừa đi vừa khóc, tay mang thóc đi gieo. Họ trở về trong hân hoan, vai mang những bó lúa.    -  Đáp.

 

 

PHÚC ÂM: Mt 28, 16-20

 

"Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu đã chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: "Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế".  Đó là lời Chúa.