Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thánh Hilariô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh Ngày 13 tháng 1

 

Ngày 13 tháng 1

Thánh Hilariô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

 

Các bài đọc lấy ở lễ chung các Thánh mục tử, tr. 1398-1416,
hoặc các Thánh tiến sĩ Hội Thánh, tr. 1417-1428, hoặc đọc:

 

BÀI ĐỌC I:  1 Ga 2, 18-25

 

"Ai tuyên xưng Chúa Con thì cũng được có Chúa Cha".

Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.

 

Hỡi các con, đây là giờ sau hết. Các con đã nghe biết là sẽ có Phản-Kitô đến, thì nay đã có nhiều Phản-Kitô xuất hiện, do đó chúng ta biết rằng đây là giờ sau hết. Họ ở giữa chúng ta mà ra, nhưng không thuộc về chúng ta, vì nếu họ thuộc về chúng ta, thì họ vẫn còn ở với chúng ta. Như vậy để chứng tỏ rằng không phải tất cả mọi người đều thuộc về chúng ta.

 

Còn các con, các con được Đấng Thánh xức dầu, và các con biết mọi sự. Cha viết cho các con không phải vì các con không nhận biết chân lý, nhưng vì các con nhận biết chân lý, và các con biết rằng mọi lời gian dối không phát xuất tự chân lý.

 

Ai là kẻ nói dối, nếu chẳng phải là kẻ không nhìn nhận Chúa Giêsu là Đức Kitô? Ai không nhận Chúa Cha và Chúa Con, chính nó là Phản-Kitô; ai không nhận Chúa Con, thì cũng không được có Chúa Cha. Còn ai tuyên xưng Chúa Con thì cũng được có Chúa Cha.

 

Phần các con, ước gì điều các con đã nghe từ ban đầu, vẫn ở lại mãi trong các con. Nếu điều các con đã nghe từ ban đầu vẫn ở lại trong các con, thì các con cũng được ở lại trong Chúa Con và Chúa Cha nữa. Và này là điều Người đã hứa cho chúng ta, đó là sự sống đời đời.   Đó là lời Chúa.

 

 

ĐÁP CA:  Tv 109, 1. 2. 3. 4

Đáp: Con là Thượng tế tới muôn đời theo phẩm hàm Menkixêđê (c. 4bc).

 

Xướng: 1) Thiên Chúa đã ban bố cùng Chúa tôi rÄng: "Con hãy ngồi bên hữu Ta, cho tới khi Ta bắt quân thù làm bệ kê dưới chân Con".    -  Đáp.

2)         Đức Thiên Chúa từ Sion sẽ phô bày vương trượng quyền bính của Ngài, rÄng: "Con hãy thống trị giữa quân thù".    -  Đáp.

3)         "Các thủ lãnh cùng hiện diện bên Con, ngày Con giáng sinh trong thánh thiện huy hoàng: trước rạng đông, tựa hồ sương sa, Ta đã sinh hạ ra Con".    -  Đáp.

4)         Đức Thiên Chúa đã thề và không hối hận rÄng: "Con là Thượng tế tới muôn đời theo phẩm hàm Menkixêđê".    -  Đáp.