Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sóng tình (TTT)

Tác giả: 
Trầm Thiên Thu
SÓNG TÌNH
 
 
Biển Cà Ná nước trong xanh
Cứ rì rào vỗ sóng tình miên man
Như Lòng Thương Xót vô biên
Mặn nồng suốt những tháng năm cuộc đời
Chúa là Biển rộng trùng khơi
Con xin làm giọt nhỏ nhoi mọn hèn
Ước mong đây giọt-nước-con
Được cùng Biển-Chúa hòa tan muôn đời
Sóng Lòng Thương Xót tuyệt vời
Vỗ suốt đời đời cho trọn yêu thương
 
 
TRẦM THIÊN THU
Cà Ná, 13-3-2012
 
 
 
TÌNH CHÚA
 
Bao la Tình Chúa dạt dào
Thiết tha ngày tháng, ngọt ngào sớm hôm
Khi con cảm thấy cô đơn
Chúa thương nâng đỡ, ủi an ân cần
Khi con thất vọng đường trần
Chúa thương khơi lửa Cậy Tin kịp thời
Khi con sa ngã, chơi vơi
Chúa thương soi ánh sáng ngời dẫn đưa
Dạt dào Tình Chúa bao la
Con xin cảm tạ, ngợi ca Thánh Tình
 
 
TRẦM THIÊN THU
Cam Ranh, 14-3-2012