Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thánh Giuse

Tác giả: 
Lm Trịnh Ngọc Danh

Thánh Giuse

 

Dựa vào hai chương đầu của Tin Mừng Mathêu, chúng ta biết được Giuse là người công chính và vì thế ông không tố cáo Maria như những người khác đã từng làm.


 
Ở đây ta có thể học nơi Giuse người công chính một bài học không nên vội vã hành động theo lề luật một cách máy móc nhất là :


 
a) khi chưa cầu nguyện và chưa hiểu ý Chúa
b) khi chưa biết chắc người khác có lỗi
b) khi lề luật quá nghiêm khắc
c) khi lương tâm áy náy
 

Những điều trên chắc chắn đã khiến Giuse khổ sở không ít vì ông vẫn biết rằng Maria là ngưòi con gái rất tốt. Ông đã tự cho Maria một ân huệ tiếng Mỹ gọi là “benefit of the doubt” tạm dịch là “cứ nghĩ tích cực khi chưa chắc.” Nếu con trẻ mười hai tuổi Giêsu giống mẹ Ngài ở chỗ suy gẫm và thuộc Thánh Kinh lưu loát thì Ngài cũng giống Giuse người cha nuôi ở chỗ chọn phần không kết án đối với chi phụ nữ ngoại tình trong Gioan chương 8. Gia đình của Giuse, Maria và bé Giêsu là gia đình thánh mà trong đó nhân đức của người này ảnh hưởng đến ngưới kia. Ba nhân đức thánh hợp lại trở thành một gia đình kiệt tác của Thiên Chúa.
 


Ngoài ra, Giuse là người thinh lặng nhưng hằng suy tư và cầu nguyện trong âm thầm. Tin Mừng Mathêu không để lại một lời nào từ miệng Giuse. Tuy nhiên, có đến ba lần ông mơ tìm được ý Chúa và mau mắn chỗi dậy thi hành nghĩa vụ của mình để bảo vệ gia đình. Những người chồng người cha thuộc loại không nói nhiều cũng không sao vì họ giống Giuse, nhưng họ cũng phải noi gương Giuse hành động mau mắn khi hiểu được ý Chúa. Gia đình Nazareth tuyệt vời quá vì có người vợ người mẹ chuyên cần cầu nguyện và suy gẫm Lời Chúa trong khi người chồng người cha hăng hái ra tay làm theo Lời Chúa dạy. Chúa Giêsu thừa hưởng gia tài nghe và suy gẫm Lời Chúa từ người mẹ và gia tài thi hành Lời Chúa từ cha hợp lại. Đọc bốn phúc âm chúng ta thấy ngay Chúa Giêsu là vua của việc lắng nghe và thi hành Lời Thiên Chúa.  Chẳng lạ gì, tác giả Luca đã thuật lại những việc Đức Giêsu đã từng làm và đã từng dạy trong câu mở đầu của sách Tông Đồ Công Vụ.
 


Sau biến cố tìm thấy con trẻ Giêsu lạc trong đền thờ và chứng kiến con đối đáp về lề luật Kinh Thánh một cách khôn ngoan, ông Giuse không còn được nhắc tới nữa. Vậy thì Giuse đã ra đi trong bình an sau khi làm tròn trách nhiệm nuôi nấng và nhất là dạy dỗ con về đạo lý Kinh Thánh. Ông già Simêon chỉ cần nhìn thấy em bé Giêsu thì đã muốn ra đi bình an rồi. Riêng Giuse không những nhìn thấy con trẻ Giêsu khôn lớn về thể xác, mà còn phài chứng kiến tận mắt con mình thuộc Thánh Kinh, nói Lời Chúa, chia sẻ đức tin cho người khác trong đền thờ Giêrusalem thì ông mới yên lòng nhắm mắt ra đi. Những người làm cha làm mẹ khó lòng nhắm mắt ra đi bình an nếu những đứa con vẫn còn nhỏ bé ngây thơ không nơi nương tựa. Dầu vậy cái lo lớn nhất của cha mẹ Kitô giáo vẫn là lo sao cho con mình có được đức tin trưởng thành và vốn liếng về Thánh Kinh giáo lý. Thật vậy, nếu con cái được no đủ về miếng ăn miếng mặc mà vẫn thiếu thốn nghèo nàn về giáo lý và đức tin thì đời con cái chúng ta không biết có vuợt qua nổi những khó khăn thử thách và cám dỗ hay không.

 
Những người chồng người cha, hãy có những giấc mơ đẹp như Giuse; hãy suy tư tìm ý Chúa như Giuse và nhất là hãy chỗi dậy thực hành ngay những công việc tốt cho gia đình theo Lời Chúa dạy.

 

Lm. Trịnh Ngọc Danh