Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Niềm vui Phục Sinh (JTN)

Tác giả: 
Jos Tú Nạc NMS
 
 
Niềm vui Phục Sinh
 
 
Chua Giê-su đã đến với thế gian,
Để tỏ cùng ta cuộc sống vô vàn,
phục vu tha nhân đặt lên trên hết,
Vì yêu thương và hết thảy phát ban.

Rồi bắt tay vào công cuộc của Người,
Mà Thiên Chúa đã gửi Người thực hiện,
Ngươi chuốc lấy sự trừng phạt loài người,
Người tạo cho ta thanh sạch tinh khôi.

Cũng chính Người đã rat tay cứu vớt,
Gọi thiên sứ từ trên chốn từng trời,
Người đã chọn giá của ta tội lỗi,
Người trả giá vì yêu thương vời vợi.

Thứ Sáu Tuần Thánh Chúa tôi gục chết,
Nhưng thập giá kia làm sao hủy diệt
Người sống lại vào buổi sáng Phục Sinh

Để chất đầy hồn ta niềm vui sướng.

Giờ ta biết rằng khi ta tạ thế,
Giống như Người, chỉ là cuộc nghỉ ngơi.
Và mãi mãi ta sống cạnh bên Người
Trong thiên đàng với cuộc đởi thánh thiện.

Chúa Giê-su đời ta sống cho Người,
Suy niệm về Người ta sẽ làm tất cả.
Đấng Cứu Độ, con tạ ơn Thiên Chúa.
Hãy giúp con như Người sống yêu thương!
 
 
Phục Sinh 2012

Jos. Tú Nạc, NMS