Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tạ ơn (TN)

Tác giả: 
Jos Tú Nạc NMS
 
 
Tạ ơn
 
 
Từng năm trôi và từng năm lại đến,
Mùa ra đi rồi mùa lại quay về.

Mùa thu hoạch đem tất cả say mê
Và gió bấc mơn man trong âu yếm.
 
Vườn hoa trái sẻ chia bao trân quí,
Cánh đồng kia trĩu nặng những hạt vàng,

Ta mở rộng lối qua tâm hồn nhỏ …
Tạ ơn Người đã ban phát mênh mang.
(Bay hãy xin thì bay sẽ được)
 
 
Jos. Tú Nạc, NMS