Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Mục tử chí nhân

Tác giả: 
Jos Tú Nạc NMS

Mục tử chí nhân


Mục Tử chí nhân luôn đi trước
Lối đi nhẹ bước dẫn đàn chiên,
Chẳng đi sau đuổi xua, lèo lái,
Mà yêu thương dẫn dắt triền miên.
Có chú chiên lang thang lạc lối
Xa đàn chiên khỏi chốn an toàn
Mục Tử sửa đường, đổi lối quanh
Bằng yêu thương, nhân từ, ân sủng.
Người bảo vệ tránh điều dọa nạt
Tất cả theo dẫn dắt của Người,
Quyền trượng Người, an ủi của Người
Bàn tay ấy đỡ nâng cần thiết.
Người chu cấp đồng xanh tươi mát –
Nghỉ ngơi khi thân xác rã rời,
Lấy lại sức, nhiệt thành, hăng hái …
An bình và thu hoạch nơi nơi.
Người đặt chiếc bàn nơi thênh thang
Với manna từ trời cao gửi lại,
Và dẫn đường bên suối vĩnh hằng
Để thanh tẩy thỏa lòng mong đợi.
Ôi, yêu thương, chăm sóc nhường bao!
Muôn ơn phúc Chúa Trời đổ xuống
Trên đàn chiên gần gũi theo sau
Lối Mục Tử Chí Nhân, Chí Ái.


Jos. Tú Nạc, NMS