Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Maria Mẹ tôi (TN)

Tác giả: 
Jos Tú Nạc NMS
 
 
Maria Mẹ tôi
 
Maria Mẹ tôi,
Ban cho tôi tình yêu
Xin cầu cùng con Mẹ
Tha tội lỗi cho tôi
Tràn đầy trái tim yêu.
 
Maria Mẹ tôi
Tôi ngước nhìn trời xanh
Môi thì thầm lần hạt
Cầu xin được ơn lành
Tha tội lỗi cho tôi.
 
Maria Mẹ tôi
Ngắm nhìn Dung Nhan Mẹ
Khi ngày mới bắt đầu
Mẹ luôn ở bên tôi
Đi bất kỳ nơi đâu.
 
Maria Mẹ tôi
Yêu Người toàn tâm trí
Nói Giê-su con Mẹ
tha thiết cả tình tôi
Rồi một ngày vô tận
Hy vọng dấu chân tôi
In trên phố hoàng kim.
 
(Tháng kính Đức Mẹ)
 
 
Jos. Tú Nạc, NMS