Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Mẹ (TN)

Tác giả: 
Jos Tú Nạc NMS
 
 
Mẹ
 
 
Mẹ của con, ôi cao vời khôn sánh
Dạy dỗ con nào ai biết bao điều
Nên con viết cho Mẹ biết bao nhiêu
Cầu xin Chúa ban ơn lành cho Mẹ.
 
Suốt tháng năm cùng ưu phiền vất vả
Luôn cạnh bên con trai Mẹ nuông chiều
Giờ nên người nhờ xưa lời Mẹ dạy
Thi thoảng bảo mẹ “thơm đít con nhiều”.
 
Dù thế nào con chỉ muốn nói lời
Cảm ơn Mẹ chỉ con lối của Người
Vì thiếu Mẹ con nào có ngày nay
Nhưng bởi Mẹ và Chúa Trời bên cạnh
Con sẽ thấy trong lòng con can đảm.
Sức mạnh để con chống đỡ thói đời
Mà kẻ thù ném, con coi như bỏ
Nên đối với con “Mẹ nhất thế gian
Con nhớ Mẹ, quả bom này cho nổ.
 
Cảm ơn Mẹ, con yêu Mẹ lắm
Hãy yêu con, con cả Mẹ mà.
 
 
(Ngày Hiền mẫu 2012)
Jos. Tú Nạc, NMS