Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chúa Giêsu Đang Sống MP3

Chúa Giêsu Đang Sống

Lời chứng của Linh mục Emiliano Tardif về sự hiện diện sống động và quyền năng chữa lành của Chúa Giêsu vẫn còn đang xảy ra  hôm nay. Bấm vào để nghe.

Tác giả: 
Lm Emiliano Tardif