Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

DVD6 Nhạc Ca Ngợi Chúa Bộ 7,8,TL1,TL2

 

DVD6

Nhạc Ca Ngợi Chúa Bộ 7, 8 Lòng Thương Xót, Thánh Lể 1 và 2

 

Nhân dịp kỷ niệm 10 thành lập, thanhlinh.net trân trọng giới thiệu DVD5 nhạc ca ngợi Chúa gồm 3 bộ: 04,05,06. Mỗi bộ khoảng 8-9 bài hát. Đây là DVD có thể dùng với máy DVD player, dành cho những người không rành computer có thể sử dụng để ca ngợi Chúa các dễ dàng nhất. Quí vị có thể download về sử dụng. Nếu vì lý do gì không thể download mà muốn nhận DVD này, xin điền vào phiếu và gởi về cho người phụ trách: Word   |  Pdf

 

Nhạc Ca Ngợi Bộ 07

Ghi chú: (**) là chỗ có thể dừng lại và cầu nguyện.

 

1. Ta hân hoan câu ca tiến lên đền thờ
2. Hãy chỗi dạy ca ngợi, Này Thần khí Chúa
3. (**) Lạy Chúa nguồn hạnh phúc diệu quang
4. Hồn tôi ơi hãy cảm tạ Chúa
5. (**) Từ bây giờ cho đến ngàn thu
6. Chính Chúa là chốn con nương nhờ
7. (**) Từ cõi lòng sâu thẳm con xin Thần Linh Chúa
8. Xin Thần Linh TC hãy đến trong con

 

Download dạng powerpoint  (59MB)

- Xem trên Youtube

 

Nhạc Ca Ngợi Bộ 08, Lòng Thương Xót Chúa

Ghi chú: (**) là chỗ có thể dừng lại và cầu nguyện.

 

1. Con xin tôn vinh lòng thương xót Chúa
2. Lòng thương xót Chúa ôi thật nhiệm mầu
3. (**) Lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa
4. Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa
5. Ôi máu và nước từ trái tim Chúa Giêsu
6. (**) Lạy Cha đầy lòng thương xót
7. Ngợi ca lòng thương xót Chúa
8. (**) Một niềm phó thác đời con trong tay Ngài
9. Xin Thần Linh Thiên Chúa hãy đến trong con

 

Download dạng powerpoint  (52MB)

- Xem trên Youtube

 

Nhạc Ca Ngợi Bộ 15, Thánh Lễ 1

- Chúng con về nơi đây
- Đến muôn đời con cảm tạ (đáp ca)
- Như dòng nến trôi trên bàn thờ
- Chúa ghi vào hồn con dấu ấn của Ngài
- Tràng Mân Côi kính dâng lên

 

Download dạng powerpoint  (33MB)

- Xem trên Youtube

 

Nhạc Ca Ngợi Bộ 16, Thánh Lễ 2

- Đi về nhà Chúa tin con reo hoan lạc
- Hồng ân Chúa bao la (đáp ca)
- Lạy Chúa con chỉ là tạo vật
- Chúa trong lòng con
- Như một vầng trăng

 

Download dạng powerpoint  (28MB)

- Xem trên Youtube