Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Bí Tích Thánh Thể Liên Kết & Hiệp Thông

Tác giả: 
Sr. Minh Nguyệt

 

BÍ TÍCH THÁNH THỂ LIÊN KẾT VÀ HIỆP THÔNG! (LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA (NĂM B)

 LỜI CHÚA: Máccô 14,12-16.22-26

Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn bánh không men là ngày giết chiên mừng lễt Qua, các môn đ thưa Đức Chúa GIÊSU rằng: ”Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lợt Qua tại đâu?” Người liền sai hai môn đ đi và dặn rằng: ”Các con hãy vào thành, và nếu gặp một người mang vò nước thì hãy đi theo ngưi đó. H người ấy vào nhà nào thì các con hãy nói với chủ nhà rằng: Thầy sai chúng tôi hỏi: Căn phòng Ta sẽ ăn lợt Qua với các môn đệ ở đâu? Và chủ nhà sẽ chỉ cho các con một căn phòng rộng rãi dọn sẵn sàng và các con hãy sửa soạn cho chúng ta ở đó”. Hai môn đ ra đi vào thành và thấy mọi sự như Ngưi đã bảo và hai ông dọn lễợt Qua.


Đang khi h ăn, Đức Chúa GIÊSU cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các ông mà phán: ”Các con hãy cầm lấy, này là Mình Thầy”. Rồi Người cầm lấy chén, tạ ơn, trao cho các ông và mi ngưi đều uống. Và Người bảo các ông: “Này là Máu Thầy, Máu Tân Ước sẽ đổ ra cho nhiều người. Thầy bảo thật các con: Thầy sẽ chẳng còn uống rượu nho này nữa cho đến ngày Thầy sẽ uống rượu mới trong Nước THIÊN CHÚA”.SUY NIỆM”Này là Mình Thầy .. Này là Máu Thầy”. Quả thật, bí tích Thánh Thể là mầu nhiệm Đức Tin. Bánh trở thành Thịt và rượu trở thành Máu. Thịt và Máu trở thành lương thực nuôi dưỡng con người, không phải thể xác mà là đời sống thiêng liêng, đời sống của linh hồn. Linh hồn mới quan trọng, bởi vì, sau khi thể xác chết đi nơi trần gian này, chính linh hồn mới bước vào cuộc sống mai sau. Và cuộc sống đời sau là cuộc sống vĩnh cửu. Thể xác chỉ tạm bợ. Trần gian rồi sẽ qua đi. Nhưng linh hồn mới bất tử, bất diệt và sống mãi mãi đời đời nơi thế giới bên kia. Tín hữu Công Giáo chỉ có thể hiểu và chấp nhận mầu nhiệm Thánh Thể với Đức Tin. Bởi vì, với mắt trần, tín hữu chỉ có thể nhìn thấy Bánh và Rượu. Nhưng Bánh và Rượu - sau khi Linh Mục đọc lời Truyền Phép - trở thành Mình Thánh và Máu Thánh Châu Báu của Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng Cứu Độ nhân loại.Bí tích Thánh Thể là kết quả của Tình Yêu. Một Tình Yêu đạt mức tột độ. Bí tích Thánh Thể là kết quả của hy lễ nơi Đồi Can-Vê. Bí Tích Thánh Thể là tuyệt đỉnh của Tình Yêu THIÊN CHÚA. Tình Yêu dâng hiến. Ngôi Hai THIÊN CHÚA nhập thể làm người và trở thành Lương Thực nuôi sống con người.Tín hữu Công Giáo chỉ có thể hiểu và chấp nhận bí tích Thánh Thể với tình yêu và bằng tình yêu. Nếu không có tình yêu thì con người sẽ không bao giờ hiểu được bí tích Thánh Thể.Đức Tin và Tình Yêu là hai điều kiện giúp tín hữu tham dự Thánh Lễ và rước Mình Thánh Chúa với trọn lòng tri ân. Chưa hết. Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể còn ở lại trong Nhà Tạm của mỗi một nhà thờ trên thế giới, để bất cứ lúc nào muốn, tín hữu Công Giáo cũng có thể chạy đến kính viếng, cầu nguyện và thân thưa cùng Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể. Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể khao khát biết bao và chờ đợi chừng nào mối tình tín hữu dâng lên cho Ngài qua bí tích Thánh Thể. Đừng khinh thường một hồng ân trọng đại. Chớ thờ ơ với Tình Yêu bao la hải hà của Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể.Tình Yêu chỉ có thể đáp lại bằng tình yêu. Bí tích Thánh Thể mời gọi các tín hữu Công Giáo hãy mau mắn tham dự Thánh Lễ và rước Mình Thánh Chúa. Tham dự Thánh Lễ mỗi ngày khi có thể. Nếu không, ít ra một lần trong tuần vào Chúa Nhật và các Lễ Trọng. Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể chờ đợi con người đến bày tỏ tình yêu với Ngài. Với một tín hữu trang trọng, kính yêu và khao khát bí tích Thánh Thể, hẳn Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể sẽ không từ chối bất cứ ơn nào tín hữu kêu xin cùng Ngài. Bởi vì, Tình Yêu Thánh Thể luôn luôn đáp trả tình yêu của tín hữu và đáp trả cách bội hậu!Ngoài ra, nếu không được hồng phúc xem lễ và rước lễ hàng ngày, tín hữu Công Giáo vẫn có thể thường xuyên đọc Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng:


”Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa GIÊSU, bởi Chúa hằng muốn kết hiệp cùng con trong phép Thánh Thể, nên lòng con khát khao ưc ao rước Chúa ngự vào lòng con lắm, song bây giờ con chẳng đưc rước thật Mình thánh Máu thánh Chúa, thì ít nữa là xin Chúa hãy ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Lạy Chúa xin hãy ngự vào lòng con!”Sau cùng, lễ trọng kính Mình Máu Thánh Chúa là dịp để toàn thể Giáo Hội Công Giáo trên năm châu biểu lộ Đức Tin và Tình Yêu đối với Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể. Đây đó khắp nơi trên thế giới, các cộng đoàn tín hữu Công Giáo sốt sắng tổ chức các buổi chầu và rước kiệu trọng thể để tôn vinh Thánh Thể. Và từ Chúa Nhật 10-6 đến Chúa Nhật 17-6-2012 diễn ra Đại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ 50 tại Dublin thủ đô nước Ái-nhĩ-lan.Các biểu dương Đức Tin và Tình Yêu chỉ quy hướng đến chân lý duy nhất: ”Trong bí tích Thánh Thể, Đức Chúa GIÊSU KITÔ Phục Sinh hiện diện thật sự!” Chính Tình Yêu vô bờ đã khiến Ngài nghĩ ra phương thế tuyệt hảo để ở lại với con cái loài người trong bí tích Thánh Thể. Thánh Thể là bằng chứng hiển-nhiên tỏ-tường lời Đức Chúa GIÊSU KITÔ phán: ”Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mátthêu 28,20). Ôi ân huệ lớn lao biết là chừng nào! Thánh Thể chính là bí tích liên kết và Hiệp Thông!Xin kết thúc với 2 câu cuối trong bài Ca Tiếp Liên ”LAUDA, SION”.Lạy Chúa Giêsu là mục tử tốt lành, là Bánh thực, xin Ngưi thương xót, chăn nuôi và bảo vệ chúng con, xin Người ban cho chúng con nhìn thấy những điều thiện-hảo trong cõi nhân-sinh.
Chúa là Đấng thông biết và có thể làm nên mọi sự, Chúa nuôi dưỡng chúng con trong đời sống tạm gởi này, trên cõi cao xanh, xin cho chúng con được trở nên thực-khách đồng bàn của Chúa, đồng thừa-kế và đồng danh-phận với những công dân thánh của Nước Trời. Amen. Alleluia.Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt

 

Nguồn : vietvatican.net