Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Vinh danh Bố (JTN)

Tác giả: 
Jos Tú Nạc NMS
 
 
Vinh danh Bố
 
 
Trải qua bao năm tháng
Khi ta bước về già,
Ta nhớ về bố ta
Bố can trường dũng cảm.
 
Trong mảnh vườn bé nhỏ,
Với cuốc cầm trong tay,
Bố lắng nghe ta nói,
Giờ ta thấy bố đây.
 
Bố cho lời khuyên bảo
Để mỗi ngày ta hiểu,
Bố luôn luôn ở đó
Giúp đỡ ta một tay.
 
Thiên Chúa tạo người bố
Mạnh mẽ và kiên cường,
Vì Người biết đời ta
Nhiều gian nan sóng gió.
 
Nên Người cho ta bố
dạy bảo ta tỏ bày,
Dẫn dắt ta cuộc sống,
Trên đường chính nẻo ngay.
 
Nên Ngày Vinh danh Bố
Ta hãy dành thời giờ
Nói lời “Cảm ơn bố.
Hân hạnh bố của con.”
 
 
Jos. Tú nạc, NMS
 
*******************
 
Bố ơi, con yêu bố
 
 
Bố ơi, con yêu bố
Ví bố là tất cả.
Con sẽ ôm hôn bố
Vì bố cũng yêu con.
 
Bố nuôi con, cần con
Chỉ bố cách bày trò,
Mỉm cười, con yêu bố
Vào ngày Bố của con.
 

Jos. Tú Nạc, NMS