Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

SỐ PHẬN CHÚA THÁNH THẦN

SỐ PHẬN CHÚA THÁNH THẦN


Để cho ngày lễ Hiện Xuống thêm phần ý nghĩa, cha xứ cho chuẩn bị một chim bồ câu làm biểu tượng của Chúa Thánh Thần, và bảo chú giúp lễ đem bỏ sẵn sàng trong nhà mặc áo để lúc bắt đầu hát Kinh Vinh Danh thì sẽ thả ra.

Thánh lễ bắt đầu bằng cuộc rước rất long trọng. Tuy nhiên, khi hát hết Kinh Vinh Danh rồi, mà chim bồ câu vẫn chưa thấy đâu cả. Cha xứ nóng lòng quay sang hỏi chú giúp lễ :
- Chúa Thánh Thần đâu rồi, sao không thả ra ?

Chú giúp lễ ngập ngừng trả lời :
- Thưa cha, Chúa Thánh Thần bị … mèo xơi mất rồi !!!

 

   

 

=============

Chuyện vui sưu tầm trên là chuyện không có thật, đọc để cười cho vui đời... Nếu các bạn có truyện vui xin gởi về: tinmung@gmail.com. Chân thành cám ơn.