Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

EMAIL CỦA CHÚA

EMAIL CỦA CHÚA 


Một cha sở nọ kể rằng kể rằng trên trời, Chúa nhìn xuống dương gian, thấy biết bao tội lỗi diễn ra. Ngài bèn sai một nữ thiên sứ xuống trần nắm tình hình. Nữ thiên sứ trở về bẩm báo : “Lạy Chúa, người đời 95% xấu, 5% tốt”.

Chúa muốn khách quan hơn, liền sai một nam thiên sứ xuống. Nam thiên sứ trở về trình báo : “Lạy Chúa, quả đúng là người đời 95% xấu, 5% tốt”.
Chúa buồn quá, và quyết định gởi ngay email cho 5% người tốt.

Cha sở ngưng kể. Các giáo dân nhìn nhau ngơ ngác. Cuối cùng, một ma-xơ đơn sơ đứng lên hỏi : “Thưa cha, email của Chúa viết gì ạ ?”
Cha xứ sửng sốt : “Chao ôi! Thế con cũng …. giống như ta, cũng chưa nhận được email à !?”

 

   

 

=============

Chuyện vui sưu tầm trên là chuyện không có thật, đọc để cười cho vui đời... Nếu các bạn có truyện vui xin gởi về: tinmung@gmail.com. Chân thành cám ơn.