Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chúa Giêsu chịu phép rửa

Chúa Giêsu chịu phép rửa A

Chúa Giêsu chịu phép rửa năm A, Thánh Vịnh 28

Nguồn: 
Nhóm Thánh Vịnh Nauy