Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chúa Nhật 2 Thường Niên

Chúa Nhật 2 Thường Niên A

Chúa Nhật 2 Thường Niên A Thánh Vịnh 39

Nguồn: 
Nhóm Thánh Vịnh Nauy