Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Mừng Ngoại (TTT)

Tác giả: 
Trầm Thiên Thu
 
 
MỪNG NGOẠI
 
 
Kính chào Ông Bà Ngoại
Gioakim, Anna
Con là kẻ hậu thế
Chẳng biết rõ Ông Bà
 
            Nhưng con được nghe kể
            Ông Bà sống đơn sơ
            Là song thân Đức Mẹ
            Là Ngoại Chúa Giêsu
 
Sử sách không ghi lại
Chi tiết về Ông Bà
Nhưng chắc kỳ diệu lắm
Phải vậy không Ông Bà?
 
            Không kỳ diệu sao được
            Thục nữ Maria
            Sống đồng trinh, thánh đức
            Bằng chứng rõ ràng kìa
 
Kính mừng Ông Bà Ngoại
Xin nguyện giúp cầu thay
Dù con nhiều tội lỗi
Nhưng Ngoại vẫn thương hoài
 
 
TRẦM THIÊN THU