Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tha thiết yêu Người (TN)

Tác giả: 
Jos Tú Nạc NMS
 
 
Tha thiết yêu Người
 
 
Tự nguyện Người cứu độ,
Hy sinh vì tội tôi.
Nơi tôi Người tin tưởng,
Người tha thứ cho tôi.
Người cứu vớt đời tôi,
Ngước mắt trông thập giá,
Dung mạo Người máu tươi,
Tôi đau đớn cho Người.
Những môn đệ của Người
Theo chân Thấy Chí Thánh,
Tin tưởng ở nơi Người
Và rao giảng Lời Người.
Người biết bao môn đệ.
Hằng đêm tôi nguyện cầu,
Tâm sự điều mơ ước,
Hy vọng giữa đêm thâu.
Tôi xin cảm tạ Người,
Nhân loại Người che chở,
Ban hy vọng loài người,
Và nguyện cầu hết thảy.
Tôi xin cảm tạ Người,
Một ngày Người trở lại,
Có thể qua Lời Người
Hay qua tình yêu dấu.
Giê-su,
Con tha thiết yêu Người.
 
 
Jos. Tú Nạc, NMS