Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Cùng một mái nhà (TN)

Tác giả: 
Jos Tú Nạc NMS
 
 
Cùng một mái nhà
 
Từ năm châu bốn biển,
Ta cùng một mái nhà,
Mái nhà là vũ trụ,
Hãy xây dựng nhà ta.
Nhà ta ai xây dựng!?
Hãy tự vấn lương tri,
Dù học vấn không bì,
Khối óc đừng dửng dưng.
Ta chẳng phải là khỉ,
Ta chẳng phải đuồi ươi.
Ta vốn vẫn là người,
Là người phải nghĩ suy.
Khoa học là thế đó,
Tìm hiểu cả trời cao,
Biết biển cả dào dào.
Còn một điều rất khó.
Hãy làm tôi chết đi và sống lại.
Không.
Anh là người phải chết cũng như tôi.
Khoa học đây rất ư là biện chứng,
Còn một điều biện chứng cõi hư không.
Là một nơi trải cuộc sống YÊU THƯƠNG,
Đó là nơi cuộc sống rất VÔ THƯỜNG
(Kính tặng những con NGƯỜI)
 
 
Jos. Tú Nạc, NMS