Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Mách bạn: Cách điều khiển một computer từ xa

Mách bạn: Cách điều khiển một computer từ xa
J.B. An Dang

 

Đôi khi quý vị và các bạn cần điều khiển một computer từ xa, chẳng hạn khi cần trợ giúp cài đặt, sửa chữa cho người thân ở xa, hay khi quý vị đang ở văn phòng của mình mà muốn điều khiển computer ở nhà... Quý vị và các bạn có thể làm như sau:

Trên computer mà quý vị muốn điều khiển từ xa:

 

 

Bước 1: Quý vị vào Web site này: http://www.teamviewer.com và download software xuống. Đây là nhu liệu miễn phí.

 

 

Bước 2: Cài đặt software vừa download xuống.

 

 

Bước 3: Ghi lại Your ID và Passsword


Trên computer mà quý vị muốn dùng để điều khiển computer khác.

Bước 1: Quý vị cũng download cùng một software đó, nhưng không cần install, chỉ còn chọn Run

Bước 2: Khi muốn điều khiển computer khác thì đánh như trong hình. Quý vị sẽ nhìn thấy computer quý vị muốn điều khiển như khi đang ngồi trước máy.

 

 

 

 

Nguồn: 
vietcatholic.net