Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đường Mẹ Đi

Tác giả: 
Trầm Hương Thơ
 
 
ĐƯỜNG MẸ ĐI
 
 
 


Đường Mẹ Đi con đường Thập Giá 
Như nữ tỳ khiêm hạ "xin vâng"
Suy về mũi giáo xuyên tâm 
Con đường cứu chuộc lặng câm bước đều 

Đường Mẹ Đi chữ Yêu là chính 
"Mẹ Sầu Bi" chẳng tính thân mình 
"Xin Vâng" Mẹ đã hy sinh 
Giữ trong thinh lặng riêng mình mà thôi 

Đường "Xin vâng" lên đồi thập tự 
Dẫu thương đau vẫn giữ thủy chung 
"Xin Vâng" bước đến tận cùng 
"Đồng Công Cứu Chuộc" ngàn trùng tội khiên 

"Đường Hy Sinh" lụy phền Mẹ gánh 
Mẹ lặng im bên cạnh Giê su 
Nhìn Con Mẹ nhục khiêm nhu 
Dưới chân thập Gíá tử tù diễn ra 

"Mẹ Sầu Bi" xót xa cùng tận 
Chẳng thét gào Mẹ vẫn trung kiên 
Lặng thinh dâng Chúa nhân hiền 
Xin dâng tội lỗi lụy phiền thế nhân. 

 


Trầm Hương Thơ 
15.09.2012 ngày lễ Đức Mẹ Sầu Bi