Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sức Mạnh Của Thời Gian

Tác giả: 
Sưu tầm

 

 

Sức Mạnh Của Thời Gian

 
Sức mạnh của Thời Gian
Khi con chim còn sống, nó ăn con kiến. 
Khi con chim chết, con kiến ăn con chim.
 
Thời Gian và Hoàn Cảnh 
làm thay đổi cuộc đời mình bất cứ lúc nào...
Phước hay Họa tùy mình đã gieo lấy
Bởi vậy, bạn khoan vội tự tin, 
vì Thời Gian có sức mạnh vô song
Một cây làm ra hàng ngàn que diêm.
nhưng có một dip nào đó,
1 que diêm có thể đốt cháy hàng ngàn cây ...

Hãy làm điều tốt , để điều tốt sẽ trở lại với bạn
 
nguồn: Spiritdaily.com *Kim Hà, www.memaria.org