Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lộc Thánh Mân Côi Tháng 10

Lộc Thánh Mân Côi Tháng 10

 

Thanhlinh.net trân trọng giới thiệu 15 Mầu Nhiệm Kinh Mân Côi bằng các ngôn ngữ Việt - Anh và Việt-Anh-Mễ đã làm sẵn với hình ảnh thích hợp để in ra, và cắt thành từng chục kinh phát cho mọi người lần Chuỗi Mân Côi liên kết. Xin giúp phổ biến và cổ động lần chuỗi Mân Côi rộng rãi. Chân thành cám ơn. 

 

- Download 5 ngắm Mân Côi Sự Vui dạng pdf 

- Download 5 ngắm Mân Côi Sự Thương dạng pdf 

- Download 5 ngắm Mân Côi Sự Mừng dạng pdf 

- Download 5 ngắm Mân Côi Sự Sáng dạng pdf

*** Download các Mầu Nhiệm Mân Côi 3 ngôn ngữ Việt-Mỹ-Mễ ***

pray pray pray