Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chia Sẻ Lời Chúa Chủ Nhật 26 TN

Tác giả: 
Lm Đinh Quang Thịnh

 

 

CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN

NĂM B

Ds 11,25-29 ; Gc 5,1-6 ; Mc 9,38-43.45.47-48

 

 

BÀI  ĐỌC I : Ds 11,25-29

 

            Đức Chúa ngự xuống giữa đám mây và nói chuyện với ông Mô-sê. Người lấy một phần Thần Khí đang đậu trên ông mà đặt trên bảy mươi kỳ mục. Khi Thần Khí đậu xuống trên các ông thì các ông bắt đầu phát ngôn, nhưng việc đó không tái diễn nữa.

            26 Bấy giờ có hai người ở lại trong trại, một người tên là En-đát, một người tên là Mê-đát. Các ông đã được ghi trong danh sách kỳ mục, nhưng đã không đến Lều. Thần Khí đậu xuống trên các ông và các ông bắt đầu phát ngôn trong trại.  27 Một người thanh niên chạy đi báo tin cho ông Mô-sê rằng: "Ông En-đát và ông Mê-đát đang phát ngôn trong trại! "28 Ông Giô-suê con ông Nun, từng theo hầu ông Mô-sê từ hồi còn nhỏ, lên tiếng nói với ông Mô-sê: "Thưa thầy, xin thầy ngăn cản họ! "29 Nhưng ông Mô-sê trả lời: "Anh ghen dùm tôi à? Phải chi Đức Chúa ban Thần Khí trên toàn dân của Người để họ đều là ngôn sứ! " Vì Đức Chúa đã ban Thần Khí của Người trên họ.

 

ĐÁP CA : Tv 18B

 

Đ. 9a   Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng,làm hoan hỷ cõi lòng.

 

8 Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn. Thánh ý Chúa thật là vững chắc, cho người dại nên khôn.

10 Lòng kính sợ Chúa luôn trong trắng, tồn tại đến muôn đời. Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh.

12 Nên tôi tớ Ngài đây xin ra công học hỏi; ai giữ những điều này sẽ được nhiều lợi ích. 13 Nhưng nào ai thấy rõ các lầm lỗi của mình? Xin Ngài tha các tội con phạm mà chẳng hay.

14 Xin cũng giữ cho tôi tớ Ngài khỏi kiêu ngạo, đừng để tính xấu này thống trị con. Như thế con sẽ nên vẹn toàn không còn vương trọng tội.

 

BÀI  ĐỌC II : Gc 5,1-6

 

            1 Giờ đây, hỡi những kẻ giàu có, các người hãy than van rên rỉ về những tai hoạ sắp đổ xuống trên đầu các người.2 Tài sản của các người đã hư nát, quần áo của các người đã bị mối ăn.3 Vàng bạc của các người đã bị rỉ sét; và chính rỉ sét ấy là bằng chứng buộc tội các người; nó sẽ như lửa thiêu huỷ xác thịt các người. Các người đã lo tích trữ trong những ngày sau hết này.4 Các người đã gian lận mà giữ lại tiền lương của những thợ đi cắt lúa trong ruộng của các người. Kìa, tiền lương ấy đang kêu lên oán trách các người, và tiếng kêu của những thợ gặt ấy đã thấu đến tai Chúa các đạo binh.5 Trên cõi đất này, các người đã sống xa hoa, đã buông theo khoái lạc, lòng các người đã được no đầy thoả mãn trong ngày sát hại.6 Các người đã kết án, đã giết hại người công chính, và họ đã chẳng cưỡng lại các người.

 

TUNG HÔ TIN MỪNG : x Ga 17,17b.17a

 

            Hall-Hall : Lạy Chúa, Lời Chúa là sự thật ; xin Chúa lấy sự thật mà thánh hiến chúng con. Hall.

 

TIN MỪNG : Mc 9,38-43.45.47-48

 

            38 Ông Gio-an nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta."39 Đức Giê-su bảo: "Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy.40 Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.

                  41 "Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.

             42 "Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn.43 Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục, phải vào lửa không hề tắt. 45 Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hoả ngục. 47 Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục,48 nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt.

 

CỦA CHIA SẺ MỚI THUỘC VỀ TA

ĐỂ DÂNG LÊN THIÊN CHÚA

 

            Giáo huấn Chúa nhật trước (25 B) nêu cao giá trị cuộc đấu tranh của Đức Giê-su với quyền lực sự ác đến nỗi Ngài mất mạng cho ý Cha trên trời được thể hiện dưới đất, để “mọi sự thuộc về con người, con người thuộc về Chúa Ki-tô, Chúa Ki-tô thuộc về Chúa Cha.” (x 1Cr 3,22-23)

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muốn chương trình trên được thực hiện cách tốt đẹp, qua các Bài đọc Chúa nhật này, Chúa kêu gọi mọi người Kitô hữu phải ý thức giá trị chia sẻ và đừng ai gây cớ vấp phạm cho người khác.

 

I. NGƯỜI KITÔ HỮU PHẢI BIẾT CHIA SẺ.

 

            Đặc biệt là chia sẻ Lời Chúa, chia sẻ quyền bính, và chia sẻ của cải vật chất.

1/ Chia sẻ Lời Chúa.

 

            Vì “huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng làm hoan hỷ cõi lòng” (Tv 18B/9a), nên Lời Chúa cần có nhiều người loan báo cho muôn dân. Thật vậy, xưa Chúa đã ban Thần Khí cho 70 người kỳ mục mà ông Môsê đã chọn để cho họ nói tiên tri, nhưng họ đã không được liên tục sứ mệnh ngôn sứ đã trao, Thần Khí lại xuống trên hai người không thuộc Nhóm 70 và họ bắt đầu nói tiên tri, việc này đã làm ông Giôsuê khó chịu và ông đã xin ông Môsê ra lệnh cấm ! (x Ds 11,26-30 : Bài đọc I)

            Về việc rao giảng Lời Chúa, chúng ta cũng cần xét lại thái độ của mình khi thấy anh em ly giáo loan báo Tin Mừng …? Ta nên nhớ nguyên tắc này : “Hãy biết đón nhận chân lý bất cứ từ phía nào tới !” Cụ thể, ta đừng võ đoán luôn kết án người khác không theo phe mình là chống lại ý Chúa ; mà phải nhớ lời Đức Giêsu dạy : “Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.” (Mc 9,40) Cụ thể chúng ta không được hiểu (H.1) mà phải hiểu (H.2) :

 

 
 

 

                                                  

            Về vấn đề này, các Tông Đồ, cụ thể thánh Phaolô cho ý kiến như sau : “Đã hẳn, có những kẻ rao giảng về Đức Ki-tô vì lòng ganh tị và tranh chấp, song những người khác lại làm công việc đó vì ý ngay lành. Những người này làm vì bác ái, bởi họ biết rằng tôi được chỉ định để lo bênh vực Tin Mừng. Còn những người kia thì loan báo Đức Ki-tô vì tính ưa tranh giành, họ không có lòng ngay, tưởng làm như thế là gây thêm khổ cho tôi, trong lúc tôi bị xiềng xích. Nhưng không sao đâu! Dù thế nào đi nữa với ý lành hay ý xấu, cuối cùng Đức Ki-tô được rao giảng là tôi mừng. Và tôi sẽ còn mừng nữa” (Pl. 1,15-18). Có tích cực loan báo Tin Mừng, ta mới được thánh hóa và làm cho những người được nghe Lời Chúa cũng được thánh hóa. Vì thế Hội Thánh dạy ta cầu nguyện : “Lạy Chúa, Lời Chúa là Sự Thật, xin Chúa lấy Sự Thật mà thánh hiến chúng con” (Ga 17,17 : Tung Hô Tin Mừng).

 

            Trở lại vấn đề khi người Công Giáo thấy anh em ly giáo nhiệt tình giảng Lời Chúa, mỗi người tự tra vấn mình:

  1. Tại sao người Công Giáo được đức tin của ông Phêrô, bắt nguồn từ Cha trên trời, (x                Mt 16,17) mà người Công giáo lại không hăng say, nhiệt tình hơn anh em ly giáo?
  2. Họ không nói đúng, nói hay bằng  mình, tại sao chúng ta không giúp họ hiểu đúng như Hội Thánh dạy ?
  3. Có phải tại chúng ta không yêu quý Lời Chúa, do đó không chuyên chăm học hỏi giáo lý để thua họ. Từ đó sinh ra khó chịu khi thấy họ quá nhiệt tình rao giảng Tin Mừng ?

            2/ Chia sẻ quyền bính.

 

            Tông Đồ Gioan với óc hẹp hòi của con người ông tưởng rằng Thiên Chúa cũng giống phàm nhân, mà quên mất phàm nhân phải giống Thiên Chúa, nên ông đã ra lệnh cho người không thuộc phe các ông : không được dùng danh Đức Giêsu – Thầy của Nhóm Mười Hai – để trừ qủy ! Ông tưởng mình làm thế là yêu Thầy, nên phải bảo vệ quyền của Thầy cũng như đặc ân Thầy đã dành cho Nhóm họ. Ông còn về “khoe” với Đức Giêsu và tưởng được Thầy khen, nhưng đâu ngờ Thầy lại dạy ngược ý ông : "Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.”  (Mc 9,38-40)

 

            Lời trên của Đức Giêsu có ý nhằm dạy các Tông Đồ:

 

            Các môn đệ của Ngài phải bắt chước ông Môsê xưa, đã không dập tắt Thần Khí đang hoạt động nơi ông Eldad và ông Mêdad khi hai ông đang nói tiên tri theo lời của ông Giôsuê – đầy tớ của ông Mô-ê – đề nghị. Thì nay các Tông Đồ cũng không được cấm người lạ mặt lấy danh Thầy mà trừ qủy, vì : “không ai có thể nhận được ơn gì mà không do Chúa ban.”   (Ga 3,27) Do đó “bạn có gì mà không do được lãnh nhận?” (1Cr 4,7) Ông Lu-ca – môn đệ của thánh Tông Đồ – hiểu được như thế nên ông đã ghi nhận : ngoài Nhóm Mười Hai, (dân Do Thái) Ngài còn chọn Nhóm Bảy Mươi (dân ngoại) để sai đi rao giảng Tin Mừng ! (x Lc 10)

 

            3/ Chia sẻ của cải.

 

            Ngoài bổn phận chia sẻ Lời Chúa, chia sẻ quyền bính,  chúng ta còn có bổn phận chia sẻ của cải nữa, vì con người sống nhờ hai của ăn đó. (x Mt 4,4)

 

            Về việc chia sẻ của cải, thánh Giacôbê trong Bài đọc II dạy chúng ta phải biết chia của không chỉ cho người nghèo, mà còn phải dùng của cải vào bốn mục đích :

                 1* Cộng tác với các chủ chăn trong Hội Thánh để phát triển Đức Tin, xây dựng cơ sở Hội Thánh để phục vụ. Đây là Luật mới trong Năm Điều răn Hội Thánh. (x GLHT số 2041-2043)

                 2* Nuôi sống bản thân. (x St 1,29 ; 2,16 ; Kn 1,14b).

                 3* Tạo phương tiện giúp người khác sống hạnh phúc hơn. (x Lc 19,11t)

                 4* Chia cho người không có khả năng tự kiếm sống : trẻ em, người già, người bệnh tật… (x Mt 25,31-46)

 

            Chứ đừng chỉ tích của cải cho cái bụng, (x Pl 3,19) cụ thể như dân Do Thái khi ở trong sa mạc, họ ăn uống nhậu nhẹt đến nỗi “thịt lòi ra từ lỗ mũi.” (x Ds 11,20) Lối sống như trên mới bị thánh Giacôbê kết án : “Giờ đây, hỡi những kẻ giàu có, các người hãy than van rên rỉ về những tai hoạ sắp đổ xuống trên đầu các người. Tài sản của các người đã hư nát, quần áo của các người đã bị mối ăn. Vàng bạc của các người đã bị rỉ sét; và chính rỉ sét ấy là bằng chứng buộc tội các người; nó sẽ như lửa thiêu huỷ xác thịt các người. Các người đã lo tích trữ trong những ngày sau hết này. Các người đã gian lận mà giữ lại tiền lương của những thợ đi cắt lúa trong ruộng của các người. Kìa, tiền lương ấy đang kêu lên oán trách các người, và tiếng kêu của những thợ gặt ấy đã thấu đến tai Chúa các đạo binh. Trên cõi đất này, các người đã sống xa hoa, đã buông theo khoái lạc, lòng các người đã được no đầy thoả mãn trong ngày sát hại.Các người đã kết án, đã giết hại người công chính, và họ đã chẳng cưỡng lại các người.” (Gc 5,1-6 : Bài đọc II)

 

            Thánh Công Đồng Vat. II, trong Hiến Chế Vui Mừng Và Hy Vọng số  69 dạy : “Của cải trần gian là để cho mọi người hưởng dùng. Thiên Chúa đã đặt định trái đất và mọi vật trên trái đất thuộc quyền sử dụng của mọi người và mọi dân tộc. Chính vì thế của cải được tạo dựng phải được phân phối cho tất cả mọi người một cách hợp lý theo luật công bằng là luật đi liền với bác ái.”

 

II. ĐỪNG GÂY CỚ VẤP PHẠM CHO NGƯỜI KHÁC.

 

            Chúa nhắc mọi người : “Toàn thân các ngươi, các chi thể của các ngươi, Chúa ban để làm phương tiện phục vụ, chứ Chúa không ban thân xác khỏe mạnh để cá lớn nuốt cá bé” (x Mc 9,43-48 : Tin Mừng). Cụ thể đừng ai dùng quyền để dập tắt Thần Khí ban cho người khác, kiểu sống như ông Giôsuê hay như ông Gioan có óc cục bộ, ích kỷ, bè phái, ghen tỵ ! Và đừng ai nói : “Của cải nó thuộc về riêng tôi.” (Hc 5,1) Để rồi dùng của cải một cách vô ý thức, tạo cớ cho người nghèo càng khổ và tủi thân thêm ! (x Lc 16,19-31) Nhất là làm cho kẻ bé mọn (người đã thuộc về Chúa Kitô – 1Ga 3,7) mất Đức Tin. Kẻ gây cớ vấp phạm như thế là thuộc băng nhóm ma qủy, đáng bị “tròng cối đá vào cổ mà quăng xuống biển”  (x Mc 9,42 : Tin Mừng). Vì “biển” là sào huyệt của qủy đóng đô! (x Kh 21,1)

 

            Vậy mọi Kitô hữu dù làm một việc nhỏ mọn như giá trị một bát nước lã, với danh nghĩa là môn đệ của Đức Ki-tô, thì phần thưởng của họ không bao giờ mất. (x Mc 9,41) Cho nên kẻ ở ngoài Đức Giêsu mọi việc tốt họ làm có đạt tối đa, thì cũng là vô ích, không có giá trị cứu độ, như lời thánh Phao-lô đã nói : “Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí,  hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt mà không có Đức Mến (Thiên Chúa : 1Ga 4,8)  thì cũng chẳng ích gì cho tôi” (1Cr 13,3)

 

THUỘC LÒNG.

 

            Dù ăn, dù uống, dù làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm để Chúa được vinh danh.   (1Cr 10,31).

 

http://phaolomoi.net

Linh mục GIUSE ĐINH QUANG THỊNH