Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tạ ơn Người

Tác giả: 
Jos Tú Nạc NMS

TẠ ƠN NGƯỜI

 


Tôi muốn tạ ơn Người
Những gì Người ban phát.
Tôi chẳng đợi đến lúc
Được ban tặng bởi Người;
Mới cảm tạ ơn Người.
Tôi chẳng đợi đến lúc
Cảm nhận được từ Người;
Mới cảm tạ ơn Người.

 

Tôi chẳng đợi đến lúc
Người đời lời xin lỗi
Hay không nói về tôi;
Mới cảm tạ ơn Người.
Tôi chẳng đợi đến lúc
Xác thân hết đớn đau;
Mới cảm tạ ơn Người.
Tôi chẳng đợi đến lúc
Đời phú quí lên ngôi;
Mới cảm tạ ơn Người.

 


Tôi chẳng đợi đến lúc
Mọi người đã ngủ say
Và mái nhà êm ả;
Mới cảm tạ ơn Người.
Tôi chẳng đợi đến lúc
mọi việc được êm xuôi;
Mới cảm tạ ơn Người.

Tôi chẳng đợi đến lúc
Bao trải nghiệm cuộc đời
Đã cho tôi hiểu biết
Mang bao mối sầu đau;
Mới cảm tạ ơn Người.

 

Tôi chẳng đợi đến lúc
Đường đi lối thênh thang
Hết gian nan thử thách;
Mới cảm tạ ơn Người.
Tôi cảm tạ ơn Người
Vì Người tôi đươc sống.
Tôi cảm tạ ơn Người
Vì vượt mọi khó khăn.

 

Tôi cảm tạ ơn Người
Vì qua bao trở ngại.
Tôi cảm tạ ơn Người
Ban khả năng, cơ hội
Để tôi được hoàn thành.
Tôi Cảm tạ ơn Người
Người – Chúa Cha Toàn Năng,
Người không từ bỏ tôi.

 

Jos Tú Nạc NMS