Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Nỡ đành quên sao!

Tác giả: 
Jos Tú Nạc NMS
 
 
Nỡ đành quên sao!
 
 
Ôi trái tim, sao ta nỡ quên nhau!
Người và tôi, ôi đêm nay!
Người có thể   
Quên những ấm nồng người đã ban trao,
Và tôi sẽ quên đi ánh sáng.
Khi nguyện cầu xong,
Người hãy nói với tôi,
Rằng những suy tư tôi đã chia phôi;
Nhanh lên đi! Còn chần chờ gì nữa,
Để cho tôi không thể quên người,
Hỡi trái tim yêu dấu!
 
 
Jos. Tú Nạc, NMS