Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thành tín

Tác giả: 
Jos Tú Nạc NMS

 

Thành tín


Tuyệt vời thay là điều ta thành tín
Hành trang ta luôn thư thái tâm hồn
Những châu báu bên kia ta mơ ước
Hãy lắng nghe tha thiết những lời khôn
Hãy tự tin và mọi việc ta làm
Quà Hằng Sống ngay mai ta đón nhận
Ta luôn tin vào kế hoạch của Người
Vì đây là thử thách trước cuộc đời
Đấng Siêu Nhiên mọi điều không vướng bận
Hoa mĩ miều trần thế hé môi cười
Thác nước Quyền Uy cầu vồng cúi xuống
Vẻ đẹp chân thành Thiên Chúa cho ta
Trên hết thảy ta niềm tin tuyệt đối
Hồng ân Chúa xua tan những tội đời
Khỏi áp bức của thói đời gian dối
Niềm tín thác đời ta mãi về Người


Jos. Tú Nạc, NMS