Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Hình các Thánh và Luyện Ngục

 

Hình các Thánh và hình Luyện Ngục

 

Thị kiến của thánh Gioan tông đồ :”Tôi thấy một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai và trước Con Chiên, mình mặc áo trắng, tay cầm nhành lá tiên tuế “(Kh 7.9)

1- Hình ảnh các Thánh: bấm vào các hình nhỏ phía dưới để xem hình lớn hơn.

 

    

    

    

    

    

    

 

2- Hình Luyện Ngục: bấm vào các hình nhỏ phía dưới để xem hình lớn hơn.