Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thánh nữ Đồng Trinh Maria

Tác giả: 
Jos Tú Nạc NMS
 
 
Thánh nữ Đồng Trinh Maria
 
 
 
Không một người phụ nữ nào trong lịch sự được biết đến nhiều hơn Thánh nữ Đồng Trinh Maria. Đức Cha Billy Graham một lần đã nói, “Chúng ta những Ki-tô hữu nhiệt huyết đã không cho Mẹ Maria một sự thích đáng nào.” Tuy nhiên, Thánh Mẫu Maria nhận được “sự thích đáng riêng” của Mẹ trong đức tin chính thống.
 
Thánh Mẫu Maria là người phụ nữ tuyệt vời nhất mà đã từng sống. Bà đã được chọn bởi Đức Chúa Cha để thai sinh Con Một của Người, đã hạ sinh Đấng Cứu Chuộc thiên hạ, và là người đầu tiên trong lịch sử nhận Đức Ki-tô là Đấng Cứu Chuộc của mình. Quả vậy, Bà là mẫu mực của đức vâng lời và qui phục; của khiết trinh và thánh thiện; của nhân loại và vương quyền.
 
Vào thế kỷ thứ tư, một người dị giáo tên là Nestoriuos đã tuyên bố rằng Chúa Giê-su là một con người chứ không phải là Thiên Chúa. Hội Thánh đã bảo vệ Danh Thánh của Đức Ki-tô và khẳng định rằng Maria được nói đến như “Theotokos” (tiếng Hy Lạp có nghĩa “người mang thai bởi Thiên Chúa” để bảo an thánh thiêng Đức Ki-tô.
 
Chúng ta cũng tin rằng Mẹ Maria là Đức Nữ Đồng Trinh. Những Vị Đứng đầu Hội Thánh luôn nhắc đi nhắc lại đến lời tiên tri của sự kiện này: “Chiếc cổng sẽ bị đóng và nó không được mở, và không người nào được bước vào cổng ấy, Bởi vì Chúa Trời của dân Israel đã bước vào qua nó; vì thế nó đã được đóng lại.” (Ezekiel 44: 1-2). Sự giải thích này của Hội Thánh phát kiến một cách khái quát rằng Mẹ Maria là Đền thờ, Đức Ki-tô là Hoàng tử của Hòa bình và cái cổng ấy là bào thai của Mẹ Maria mà qua đó Đức Ki-tô đã bước vào thế giới. Sự luận giải này được chia sẻ bởi đại đa số những vị đứng đầu giáo hội, cũng như những Nhà Lãnh đạo Tân Giáo chẳng hạn như Martin Luther.
 
Giáo Hội Ai Cập cổ đại tôn kính Đức Mẹ Maria, mặc dù thờ kính chỉ mình Thiên Chúa. Thiên Chúa, những Thiên sứ và tất cả nhân loại đều tôn kính Mẹ Maria. Thiên Chúa qua Tổng lãnh Thiên thần Gabriel và Thánh Elizabeth đá phán với Bà rằng “Bà có phúc trong số những người nữ.” (Luck 1: 48). Thật vậy, Hội Thánh của chúng ta vô cùng sung sướng, mãn nguyện điều răn và điển hình này bằng những lời kinh nguyện và thánh ca ngọt ngào dâng Đức Mẹ, Mẹ Maria Đồng Trinh. Khi những Ki-tô hữu bắt đầu cuộc sống này, họ nguyên vẹn một phần sự sống của Hội Thánh, thân thể của Đức Ki-tô. Họ sống trong tình yêu Thiên Chúa, được “ghi chép trong thiên đàng.” (Revelation 4: 10) và trú ngụ ở những nơi trên Nước Trời của Người (Joh14: 2). Họ là “đám đông nhân chứng không lồ” xung quanh chúng ta; chúng ta cố gắng tìm kiếm để bắt chước họ trong việc chạy “một cuộc đua trước chúng ta.” (Hebrews 12: 1).
 
 
Jos. Tú Nạc, NMS