Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sự vui mừng đến nhảy múa

SUY NIỆM TIN MỪNG CN IV MÙA VỌNG (C)( Lc 1,39-46)

 
 SỰ VUI MỪNG ĐẾN NHẢY MÚA
 
 
Vâng ! sự vui mừng đích thực, hay niềm vui trọn vẹn, không phải đợi đến ngày chính Chúa ra đời. Mà ngay hôm nay, Chủ nhật IV mùa vọng này, vì sao? Thưa, vì Kinh Thánh thuật là rằng : “ Lúc ấy Bà Maria, vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu –đa. Vào nhà ông Giacaria và chào bà Elisabet .(c 39).
 
Rõ ràng, ngay câu đầu tiên của đoạn Tin Mừng, chúng ta đã thấy rộn lên niềm vui nơi Đức Maria, một niềm vui sâu thẳm tự nơi cung lòng của Đức Mẹ , Tại sao? Thưa , bởi vì, Mẹ đã đón nhận ơn cứu độ trước hết. Chính là Thánh Thai trong lòng Mẹ. Bài đọc hôm nay, không xa lạ gì với chúng ta, vì chính là bài đọc trong ngày lễ Truyền Tin.
 
Vâng ! thật vậy, còn niềm vui nào lớn hơn, khi được Thiên Chúa ngự vào lòng. Điềm thần học quan trọng là không phải chỉ một mình Thiên tính của Ngôi Hai ngự trong cung lòng của Đức Maria, mà là kết hợp Ba Ngôi Thiên Chúa, Ngôi Hai nhập Thể  và thành thai trong cung lòng vẹn sạch của Đức Maria, nhưng Thiên tính của Ngôi Hai là có cùng Ba Ngôi Thiên Chúa, không tách rời, không hơn kém, không hoán đổi, không phân chia. Đó là đặc tính của Ba Ngôi Thiên Chúa.
 
Vì kinh thánh nói, bà Elisabet được đầy tràn Thánh Thần ( c 41b ). Vì khi nghe lời chào của trinh nữ Maria, thì hài nhi trong lòng bà Elisabet liền nhảy mừng. Sự  vui mừng đến nhảy múa của Thai nhi Tiền Hô trong lòng mẹ, là điều minh chứng hữu hình của con người, khi nhận được Thiên Chúa. Niềm vui to lớn của nhà Esave, được tác động bởi Đức Trinh Nữ Maria, vì Mẹ đã tin Lời Thiên Chúa phán cùng Mẹ là sự thật. ( c45) ( lời của bà Esave).
 
An sũng Thánh Thần đã ban cho Đức Maria và Mẹ đã truyền sang cho người khác, đó là chủ đề của đoạn Tin Mừng hôm nay. “ Vì tai tôi vừa nghe lời em chào, thì hài nhi trong bụng tôi nhảy mừng.” (c 44). Và cũng chính bà Esave đã được Thánh Thần thúc đẩy nên đã trở thành người đầu tiên gọi Đức Maria là “ Thân Mẫu Chúa tôi”.( c43)
 
Như vậy, Đức Trinh Nữ cực Thánh Maria, là Mẹ Thiên Chúa thật và là Người thật. Căn cứ vào điều nầy, mà Giao hội đã tuyên tín Mẹ là “Mẹ Thiên Chúa” vào ngày 01/01 hàng năm. Như vậy, đoạn Tin Mừng hôm nay là cả một niềm vui lớn, từ niềm vui riêng của Đức Maria, đến niêm vui của gia đình Gioan Tẩy giả, lan đến niềm vui cho cả nhân loại từ đời nầy qua đời khác.
 
Như vậy , có thể nói Đức Mẹ là kho tàng ân phúc , vì Mẹ được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ và Con lòng Bà cùng được chúc phúc. (c 42). Niềm vui cứu độ được ban riêng cho một người, người phụ nữ xứng đáng được chúc phúc và chính người phụ nữ ấy mang ơn cứu độ đến cho mọi người.
 
Đức Maria là nhà truyền giáo đầu tiên trong chương trình  thực hiện cứu độ loài người của Thiên Chúa.Mẹ đã cộng tác và sinh ra ơn cứu độ của Thiên Chúa là Ngôi Hai Nhập thể làm Người. Như  vậy, Thần Khí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích chi? Nhưng Thiên Chúa đã dùng Thần Khí là sự sống đích thực để trở nên ân sũng và ơn cứu độ cho nhân loại. Nhưng nhờ niệm thể hữu hình của Một người phụ nữ là Đức Maria, mà Thiên Chúa vốn dĩ là Thần Khí đã trở nên Hữu Hình để ở cùng nhân loại phàm hèn.
 
Mầu nhiệm nhập Thể là một mầu nhiệm cao cả, khởi đầu cho các mầu nhiệm của Thiên Chúa. Nhưng người phụ nữ d0o1n nhận và chuyển giao  cho nhân loại là Đức Trinh nữ Maria.
 
Lạy Thiên Chúa toàn năng ,hằng hữu Chúa đã muốn cứu độ loài ngươi. Nên đã nhờ xác phàm nhập thể qua Đức Trinh nữ Maria, bởi Thánh Thần của Ngài đã là cho sự yếu hèn trở nên thần lực, nhiệm mầu. Xin ban cho chúng con biết kính tin ,sùng mộ mà đón nhận ơn Giáng sinh cận kề, là niềm vui chúng con đang mong đợi./. Amen
 
 23/12/2012
P, Trần Đình Phan Tiến ( bước theo)