Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Ánh Sáng

Tác giả: 
Jos Tú Nạc NMS
 
 
… Ánh Sáng
 
Ánh Sáng,
Mang hy vọng xuống đời
Ánh Sáng,
Những chuyến đi tuyệt vời
Ánh Sáng,
Cho con mắt trần gian
Ánh Sáng,
Vầng ô muôn màu trời
Ánh Sáng,
Đổ xuống từ trời cao
Ánh Sáng,
Trôi tội lỗi u sầu
Ánh Sáng,
Xua màn đêm tối tăm
Ánh Sáng,
Nhanh hơn ánh sáng nào
Ánh Sáng,
Cho lương thực hàng ngày
Ánh Sáng,
Sấm sét xé trời mây
Ánh Sáng,
Soi cầu vồng thênh thang
Ánh Sáng,
Tia trời khắp đó đây
Ánh Sáng,
Trong trắng cả bầu trời
Ánh Sáng,
Soi đường, hết chơi vơi
Ánh Sáng,
Suy niệm cả cuộc đời
 
 
Jos. Tú Nạc, NMS – Giáng Sinh 2013