Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Phần 04

 

CẦU NGUYỆN CHO NGƯỜI HẤP HỐI

 

Hát : CẦU XIN CHÚA THÁNH THẦN (trang 83)

 

Xướng: Tôi đã thấy nước từ bên phải đền thờ chảy ra. Halleluia! Và nước ấy chảy đến những ai thì tất cả đều được cứu rỗi và reo lên: Halleluia! Halleluia! Hãy ca tụng Chúa vì Người nhân lành, vì lượng từ bi của Người tồn tại muôn đời.

 

Đáp: Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

 

KINH SÁM HỐI

 

Xướng: Chúa rửa con, rửa trong nước thánh, hồn con nên khiết trinh. Chúa rửa con, rửa trong ơn thánh, hồn con được tái sinh. Con tha thiết xin Chúa thương xót con. Con tha thiết xin Chúa tha tội lỗi cho con. Lòng lân tuất Chúa vô bờ bến, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

 

Đáp: Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

 

LỜI NGUYỆN

 

X: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp (linh hồn...)

Đ: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

X: Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho (…)

Đ: Và ban ơn cứu rỗi cho (…)

X: Lạy Chúa, xin nghe lời chúng con khẩn nguyện.

Đ: Và cho tiếng chúng con kêu lên tới Chúa.

 

X: Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, khi xưa Cha đã gởi Sứ Thần đến an ủi Đức Giêsu, Con Cha, đang cầu nguyện trong vườn cây dầu, thì nay xin Cha sai Thánh Thần từ trời xuống, để nâng đỡ, canh giữ, chiến đấu, bảo vệ và bênh vực (…) đang trong giờ lâm chung. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 

LỜI CHÚA TRONG SÁCH KHÔN NGOAN

“Linh hồn những người đức nghĩa ở trong tay Chúa, và sự chết không làm gì được họ. Đối với con mắt người không hiểu biết gì, thì hình như họ đã chết, và việc từ biệt chúng ta là như đi vào cõi tiêu diệt. Nhưng thực ra, họ sống trong bình an; và trước mặt người đời, dù họ đã chịu khổ hình, nhưng lòng cậy trông của họ cũng không chết. Sau một giây lát chịu khổ nhục, họ sẽ được vinh dự lớn lao. Vì Chúa đã thử thách họ như thử vàng trong lửa, và chấp nhận họ như của lễ toàn thiêu. Khi đến giờ Chúa ghé mắt nhìn họ, thì họ sẽ sáng chói và chiếu tỏa ra như ánh lửa chiếu qua bụi lau. Họ sẽ xét xử các dân tộc, sẽ thống trị các quốc gia và Thiên Chúa sẽ ngự trong họ muôn đời. Họ tin tưởng ở Chúa thì sẽ hiểu biết chân lý và trung thành với Chúa trong tình yêu. Vì ơn Chúa và bình an dành cho những người Chúa chọn.”

Đó là Lời Chúa. (Đáp: Tạ ơn Chúa)

 

Hát: HƯỚNG VỀ CHÚA (trang 86)

 

TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH GIOAN

(Ga 12,23-26)

 

Chúa Giêsu phán: “Đã đến giờ Con Người được tôn vinh ! Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quí mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha Thầy sẽ quí trọng người ấy.”

Đó là Lời Chúa. (Đáp: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa)

 

LỜI NGUYỆN CẦU CHO NGƯỜI HẤP HỐI

 

X: Lạy Chúa! Vì yêu thương (…), nên Chúa đã sai Con Một Chúa, là Đức Giêsu Kitô, xuống thế để cứu chuộc (…). Giờ đây, xin Chúa cũng hãy thương nhìn đến (…) đang trong cơn hấp hối mà ban ơn cứu độ cho (…). Chúng con cầu xin Chúa.

Đ: Xin Chúa nhận lời chúng con. (Đáp sau mỗi câu).

 

- Lạy Chúa! Xin Chúa gia tăng niềm tin cậy cho (…) đang cực lực chiến đấu với quyền lực sự ác. Xin Chúa thêm ơn can đảm để (…) có thể vui lòng vâng theo thánh ý Chúa, và khi từ giã cõi đời này không còn quyến luyến, hay còn bị ràng buộc bởi những sự thuộc về thế gian này. Chúng con cầu xin Chúa.

 

- Lạy Chúa! Xin Chúa cho (…) ơn vượt qua khỏi thế gian này, trong sự bình an và tin yêu đúng tinh thần Phúc Âm, mà (…) đã tin cậy và tuân giữ. Chúng con cầu xin Chúa.

 

- Lạy Chúa! Cậy vì Máu cực thánh Con Một Chúa đã đổ ra cho (…), xin Chúa cho (…) được ơn chết lành, và xin thương thứ tha mọi tội lỗi, thiếu sót của (…) từ lúc mới sinh cho đến giờ này. Chúng con cầu xin Chúa.

 

- Lạy Chúa! Khi đối diện trước Nhan Thánh Chúa, xin Chúa đón nhận (…) vào thiên đàng, mà (…) hy vọng đạt tới do lượng từ bi Chúa ban. Chúng con cầu xin Chúa.

 

- Trên thánh giá Chúa Giêsu đã kêu lên: Lạy Cha, Con xin phó dâng linh hồn Con trong tay Cha. Giờ đây, chúng con xin phó dâng linh hồn (…) trong tay Cha. Xin Cha đón nhận (…) vào chốn trường sinh muôn đời. Chúng con cầu xin Chúa.

 

LỜI NGUYỆN

 

Lạy Cha ! Chúng con khẩn khoản nài xin Cha thương ban ơn cứu giúp con cái Cha, là (…) đang trong giờ lâm chung, xin Cha cho (…) được ơn cứu độ hướng phúc trường sinh bất tử lúc lìa bỏ đời này, và xin cho (…) thoát khỏi mưu chước kẻ thù, để được an nghỉ trong vinh quang của Cha muôn đời. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Con Cha, Chúa chúng con. Amen.

 

LƯU Ý: Nên ghé sát tai bệnh nhân, đọc chậm và tha thiết một trong ba lời nguyện sau: thư Rôma, trích sách Vượt Qua và lời cầu khẩn.

 

LỜI NGUYỆN TẮT VỚI BỆNH NHÂN

 

Lời Chúa:

 

·         Ai có thể tách chúng ta ra khỏi Tình Yêu của Đức Kitô? (Rm 8,35)

·         Dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa.

·         Chúng ta có một ngôi nhà vĩnh cửu trên trời.

·         Chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn mãi.

·         Chúa thế nào, chúng ta sẽ thấy như vậy.

·         Chúng ta đã được vượt qua từ cõi chết đến cõi sống, vì chúng ta yêu thương anh em.

·         Lạy Chúa, con vươn linh hồn lên tới Chúa.

·         Chúa là sự sáng và là Đấng cứu độ con.

·         Con tin rằng con sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa trong cõi nhân sinh.

·         Hồn con khát mong tới Chúa Trời, Chúa Trời hằng sống.

·         Dù bước đi trong thung lũng tối, con không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng con.

·         Chúa Giêsu phán: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa !” (Mt 25,34)

·         Chúa Giêsu nói : “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.” (Lc 23,43)

·         Chúa Giêsu nói : “Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở”.

·         Chúa Giêsu nói : “Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó.” (Ga 14,3)

·         Chúa Giêsu thưa: “Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con.” (Ga 17,24)

·         Ai tin vào Chúa Con, thì được sống muôn đời.(Ga 6,40)

·         Lạy Chúa, con phó thác hồn con trong tay Chúa.

·         Lạy Chúa Giêsu, xin đón nhận linh hồn con.

-      Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho con.

-      Thánh Cả Giuse, xin cầu cho con.

-      Giêsu – Maria – Giuse, xin hiện diện bên con trong giờ lâm chung. Amen.

 

 

Trích sách Vượt Qua:

 

·         Con đặt hết tin tưởng vào Chúa, Chúa ơi !

·         Con tin tưởng vào Chúa, Lời Chúa là sức sống của con.

·         Lạy Chúa, con tin cậy hoàn toàn vào Chúa.

·         Con van lạy Chúa, xin nghe lời con thân thưa: xin tha tội cho con là....

·         Lạy Chúa, Chúa biết con yêu mến Chúa; xin làm cho con mến yêu Chúa nhiều hơn nữa.

·         Con là kẻ tội lỗi, Chúa là Đấng xóa tội trần gian, xin thương tha tội cho con là....

·         Từ nhỏ đến lớn, con đã phạm tội nhiều, nhưng lòng thương của Chúa còn nhiều hơn.

·         .... xin lỗi tất cả mọi người, khi còn khỏe mạnh nếu như có làm phiền ai điều gì, giờ đây xin thứ tha cho !

·         Con tin tưởng vững mạnh, Đấng Cứu Thế hằng sống đang sẵn sàng chờ đón con.

·         Tội con có đỏ như máu, đen như mực, Chúa cũng tẩy trắng như tuyết.

·         Lạy Chúa ! Chúa là sự sống lại và là sự sống. Trong sự sống của Chúa, con sẽ sống mãi, vì Chúa tốt lành.

·         Con chờ đón hạnh phúc đời đời Chúa hứa ban cho con.

Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

 

 

Lời Cầu Khẩn:

 

·         Xin Mẹ Maria cầu cho con bây giờ và khi con sinh thì.

·         Lạy Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Đấng đánh bại thần ác, xin đến phù giúp và bảo vệ con.

·         Lạy Thánh Cả Giuse, xin cầu cho con ơn chết lành.

·         Lạy Thánh Phanxicô, xin giúp con trong giờ phút này.

·         Lạy Thánh Camêlô, bổn mạng kẻ hấp hối, xin đến đưa (…) về nhà Chúa.

·         Lạy Thiên Thần bản mệnh hộ phù con, xin dẫn dắt (…) trong giờ phút nguy ngập này.

·         Lạy Thánh… bổn mạng con, xin cầu cho con là (…).

·         Lạy các Thánh nam nữ trên trời và các thánh Tử Đạo VN, xin cho con ra đi bằng an.

·         Giêsu – Maria – Giuse, xin ba Đấng thương giúp con trong giờ lâm chung (3 lần).

 

 

KINH CẦU CÁC THÁNH

 

Xin Chúa thương xót chúng con.

* Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

* Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

* Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúa Kitô nghe cho chúng con.

* Chúa Kitô nhậm lời chúng con. 

 

Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.

Thưa: Thương xót linh hồn (...)

(Câu nào cũng thưa như vậy)

Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật.

Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.

Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.

 

Rất thánh Đức Bà Maria.

Thưa: Cầu cho linh hồn (...)

(Câu nào cũng thưa như vậy)

Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời.

Rất Thánh Nữ Đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh.

Đức Thánh Micae.

Đức Thánh Gabrie.

Đức Thánh Raphae.

Các thánh Thiên Thần cùng các thánh Tổng lãnh Thiên Thần.

Chín phẩm các thánh Thiên Thần.

Ông thánh Gioan Baotixita.

Ông thánh Giuse.

Các thánh Tổ Tông cùng các thánh Tiên tri.

Ông thánh Phêrô.

Ông thánh Phaolô.

Ông thánh Anrê.

Ông thánh Giacôbê.

Ông thánh Gioan.

Ông thánh Tôma.

Ông thánh Giacôbê.

Ông thánh Philipphê.

Ông thánh Batôlômêô.

Ông thánh Matthêô.

Ông thánh Ximong.

Ông thánh Tađêô.

Ông thánh Matthia.

Ông thánh Banabê.

Ông thánh Luca.

Ông thánh Matcô.

Các thánh Tông đồ cùng các thánh Sử.

 

Các thánh Môn đệ Đức Chúa Giêsu.

Các thánh Anh hài.

Ông thánh Têphanô.

Ông thánh Lorensô.

Ông thánh Vicentê.

Ông thánh Phabianô cùng ông thánh Xêbatianô.

Ông thánh Gioan cùng ông thánh Phaolô.

Ông thánh Côsimô cùng ông thánh Đamianô.

Ông thánh Giêvaxiô cùng ông thánh Photaxiô.

Các thánh Tử vì đạo.

Ông thánh Xilivêtê.

Ông thánh Ghêgoriô.

Ông thánh Ambrôxiô.

Ông thánh Augutinô.

Ông thánh Giêrônimô.

Ông thánh Mattinô.

Ông thánh Nicôlaô.

 

Các thánh Giám mục cùng các thánh Hiển tu.

Cách thánh Tiến sĩ.

Ông thánh Antôn.

Ông thánh Bênêditô.

Ông thánh Benađô.

Ông thánh Đôminicô.

Ông thánh Phanxicô.

Các thánh Chánh tế cùng các thánh Phó tế.

Các thánh Hiển tu cùng các thánh Ẩn tu.

 

Bà thánh Maria Mađalêna.

Bà thánh Agata.

Bà thánh Luxia.

Bà thánh Anê.

Bà thánh Xêxilia.

Bà thánh Catarina.

Bà thánh Anataxia.

Các thánh Đồng trinh cùng các thánh Thủ tiết.

Các thánh Nam cùng các thánh Nữ.

 

Chúa hằng có lòng lành.

Thưa: Chúa tha tội linh hồn (...)

Chúa hằng có lòng lành.

Thưa: Chúa nhậm lời linh hồn (...)

Kẻo phải sự dữ.

Thưa: Chúa chữa linh hồn (...)

(Câu nào cũng thưa như vậy)

Kẻo phạm tội lỗi.

Kẻo phải cơn Chúa giận.

Kẻo phải chết tươi khốn nạn.

Kẻo phải chước ma quỉ cám dỗ.

Kẻo phải lòng giận, lòng ghét, lòng dữ.

Kẻo phải lòng mê tà dâm.

Kẻo phải sấm sét bão táp.

Kẻo phải nạn tai đất động.

Kẻo phải thần khí, mất mùa, giặc giã.

Kẻo phải chết khốn nạn đời đời.

 

Vì phép mầu nhiệm Chúa làm người.

Vì Chúa xuống thế.

Vì Chúa sinh ra.

Vì phép rửa cùng chay thánh Đức Chúa Giêsu.

Vì Đức Chúa Giêsu chịu nạn đóng đanh trên cây Thánh giá.

Vì Đức Chúa Giêsu chịu chết và chịu táng xác.

Vì Đức Chúa Giêsu sống lại.

Vì Đức Chúa Giêsu lên trời.

Vì Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống.

 

Đến ngày phán xét.

Chúng con là kẻ có tội.

Thưa: Xin Chúa nghe cho chúng con.

(Câu nào cũng thưa như vậy)

Xin Chúa tha tội cho chúng con.

Xin Chúa tha thứ cho chúng con.

Xin Chúa mở lòng cho chúng con ăn năn tội nên.

Xin Chúa cai trị cùng gìn giữ Hội thánh.

Xin Chúa gìn giữ Đức Giáo Hoàng cùng các phẩm trật Hội thánh hằng ở cho xứng bậc mình.

Xin Chúa hạ kẻ làm nghịch cùng Hội thánh xuống.

Xin Chúa cho vua chúa quan quyền có đạo được bằng yên hòa thuận.

Xin Chúa cho các bổn đạo được bằng yên cùng hòa thuận yêu nhau.

Xin Chúa cho các kẻ lầm lạc trở về cùng một Hội thánh và đem các người ngoại giáo vào đạo thánh Đức Chúa Giêsu.

Xin Chúa cho chúng con kính mến Chúa cùng vững lòng giữ đạo cho trọn.

Xin Chúa nhắc lòng chúng con lên ước ao những sự trên Trời.

Xin Chúa trả công vô cùng cho kẻ làm phúc chúng con.

Xin Chúa cho linh hồn chúng con cùng anh em họ hàng và kẻ làm ơn cho chúng con khỏi khốn nạn đời đời.

Xin Chúa cho chúng con được mùa cùng mọi sự lành.

Xin Chúa cho các giáo hữu đã qua đời được nghỉ ngơi đời đời.

Xin Chúa khứng nhậm lời chúng con nguyện.

Lạy Con Đức Chúa Trời.

Thưa: Xin Chúa nghe cho chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

Thưa: Chúa tha tội chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

Thưa: Chúa nhậm lời chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

Thưa: Chúa thương xót chúng con

Chúa Kitô nghe cho chúng con.

Thưa: Chúa Kitô nhậm lời chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

 

LỜI NGUYỆN

Chúng con thân lạy các Thánh Nam nữ ở trên trời; chúng con là kẻ phàm hèn còn ở dưới thế này còn sợ chước ma quỉ. Các thánh đã vượt biển hiểm thế này, cùng đã khỏi mọi sự dữ. Nhân vì sự ấy xin các thánh cầu cho chúng con được theo ý Đức Chúa Trời mà giữ mười sự răn cho trọn, đến ngày sau cho chúng con được vào cửa thiên đàng hợp lại một nhà một nước, xem thấy Đức Chúa Trời Ba Ngôi hưởng phúc vui vẻ vô cùng. Amen.

 

 

KINH XIN ƠN CHẾT LÀNH

 

Lạy Chúa, con chắc thế nào cũng sẽ chết, nhưng không biết rõ ngày giờ, nên con muốn dọn mình sẵn cho được chết lành.

 

Vậy con tuyên xưng rằng: con tin hết thảy các điều Hội Thánh dạy, nhất là mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, tin Ngôi Thứ Hai ra đời chuộc tội chịu chết cho loài người, sự có thiên đàng và hỏa ngục.

 

Con tuyên xưng rằng: con kính mến Chúa trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng tốt lành vô cùng. Vì lòng kính mến Chúa, nên con thành tâm thống hối, ăn năn về hết các tội lỗi con đã phạm mất lòng Chúa, và dốc lòng từ rày về sau, thà chết chẳng thà phạm tội nữa.

 

Con tuyên xưng rằng: vì lòng kính mến Chúa, con tha hết các lỗi cho những kẻ đã xúc phạm đến con, và thành thực xin Chúa ban ơn phúc cho họ.

 

Con tuyên xưng rằng: con ước ao chịu các phép Bí tích lúc bình sinh và khi gần chết.

 

Con vui lòng chết và chịu hết các sự đau đớn trong lúc ấy. Con xin kết hợp sự chết của con và sự chết Chúa Giêsu đã chịu trên Thánh Giá vì con.

 

Lạy Chúa, con lại xin nhận hết các sự khốn khó, gian nan mà Thánh ý Chúa đã định cho con phải chịu.

 

Chúa muốn cho con và các sự thuộc về con thế nào, con xin theo Thánh ý Chúa mọi đàng. Xin Chúa ban cho con được bền đỗ kính mến Chúa đến cùng. Con không xin sự gì khác nữa.

 

Lạy Đức Bà Maria, là Mẹ hay thương xót, xin Mẹ giúp đỡ con luôn, nhất là trong giờ sau hết.

 

Lạy Thánh Giuse, Tổng lãnh Thiên Thần Micae, Thiên Thần hộ thủ, xin hãy cứu chữa con trong giờ lâm tử. Lạy Chúa Giêsu rất đáng mến yêu, vì muốn cho con được chết lành, nên Chúa đã vui lòng chịu chết trên Thánh Giá, xin Chúa đừng bỏ con trong giờ chết. Con ôm lấy chân Chúa, để được chết với Chúa. Con cũng trông cậy Máu cực trọng của Chúa, để sẽ được chết lành và được Chúa chúc phúc, khi hiện đến phán xét con. Con phó linh hồn trong tay Chúa, xin Chúa ban cho con được tắt hơi trong lúc kính mến Chúa, và cho hơi thở sau cùng đời con thành ra một việc yêu mến Chúa, cùng đưa con lên Thiên Đàng ngợi khen Chúa đời đời.

 

Lạy Chúa Giêsu, Đức Bà Maria, Thánh Giuse, xin giúp đỡ con trong lúc hấp hối. Lạy Chúa Giêsu, Đức Bà Maria, Thánh Giuse, con phó mình trong tay Ba Đấng: xin Ba Đấng thương nhận lấy linh hồn con trong giờ sau hết này. Amen.

 

 

KINH CẦU CHẾT LÀNH

 

Lạy Trái Tim Chúa Giêsu đầy lòng từ bi lân tuất, con lấy lòng khiêm nhường quỳ trước Thánh Nhan Chúa, mà thống hối các lỗi lầm của con. Con đến nài xin Chúa bảo đảm giờ con tắt thở, và những gì đang chờ đợi con sau khi con tắt thở, từ biệt cõi trần.

 

Đ: Lạy Chúa Giêsu rất nhân từ, xin thương xót (…)

 

Lúc đôi chân con tê bại, không còn lê gót trên đường đời được nữa, và lúc hai cánh tay con lẩy bẩy, không cầm nổi Thánh Giá, mà đành bỏ rơi xuống trên giường đau khổ của con.

 

Đ: Lạy Chúa Giêsu rất nhân từ, xin thương xót (…)

 

Lúc miệng con, lần cuối cùng, cố cử động để kêu Thánh Danh Chúa, và lúc gương mặt con nhợt nhạt, mồ hôi trán nhễ nhãi báo trước thần chết sắp đến.

 

Đ: Lạy Chúa Giêsu rất nhân từ, xin thương xót (…)

 

Lúc tai con không nghe được tiếng người trần, là lúc con sắp phải nghe án công thẳng, định đoạt số phận muôn đời của con.

 

Đ: Lạy Chúa Giêsu rất nhân từ, xin thương xót (…)

 

Lúc con chìm đắm trong lo âu, lúc tâm hồn con xao động vì nhớ đến lời xưa, và nhớ đến sự công minh của Chúa, là lúc con phải giao chiến với thần dữ, luôn luôn làm con hoài nghi lòng nhân lành của Chúa.

 

Đ: Lạy Chúa Giêsu rất nhân từ, xin thương xót (…)

 

Lúc hai hàng lệ con nhỏ xuống, triệu chứng của cuộc đời tiêu ma thân xác con. Xin Chúa hãy nhận lấy đôi dòng lệ đó làm lễ hy sinh để đền tội con.

 

Đ: Lạy Chúa Giêsu rất nhân từ, xin thương xót (…)

 

Lúc ngũ quan con tê liệt, thế gian xa con, là lúc con phải rên xiết trong lo âu và vật lộn với thần chết.

 

Đ: Lạy Chúa Giêsu rất nhân từ, xin thương xót (…)

 

Lúc hồn con lìa thân xác nhợt nhạt, lạnh lẽo và bất động, xin Chúa hãy nhận lấy sự hủy hoại của thân xác con, để kính dâng lên Chúa quyền linh.

 

Đ: Lạy Chúa Giêsu rất nhân từ, xin thương xót (…)

 

Sau cùng, lúc con ở trước nhan thánh Chúa, mắt vừa thoáng thấy hào quang chói lòa, thì xin Chúa đừng xua đuổi con, nhưng hãy đón nhận con hợp với Chúa, để ca ngợi Chúa muôn đời.

 

Đ: Lạy Chúa Giêsu rất nhân từ, xin thương xót (…)

 

LỜI NGUYỆN

 

Lạy Chúa, xin Chúa nhân từ đoái thương dùng ơn thánh Chúa mà nâng đỡ tôi tớ Chúa, khỏi nhìn thấy kẻ thù lướt thắng, nhưng đáng được tiến vào cõi sống với các Thiên Thần Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 

Đặt Chuỗi Mân Côi vào tay người bệnh.

 

(Vừa đặt vừa cầu nguyện: Xin Mẹ Maria đón nhận Chuỗi Mân Côi cuộc đời của (…) và của chúng con cầu nguyện dâng lên Mẹ mà thương phù hộ cho (…) ).

 

KINH LẠY NỮ VƯƠNG

 

Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con con cháu Evà, ở chốn khách đầy kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc, than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ôi ! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đầy, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi ! Khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

 

 

KINH HÃY NHỚ

 

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bầu chữa cứu giúp, mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy, than van, chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ, là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa cứu thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương và nhận lời con cùng. Amen.

 

LỜI NGUYỆN

 

Lạy Chúa! Vì lòng nhân hậu Chúa và lời cầu thay nguyện giúp của Đức Maria trọn đời đồng trinh, xin ban cho (…) đang trong giờ lâm chung được dưới quyền yên ủi của Mẹ Thánh Chúa, để khi phải lìa bỏ đời này thì không mang vết nhơ tội lỗi, và hân hoan an nghỉ nơi lòng yêu thương của Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 

 

Hát: LẠY MẸ XIN YÊN ỦI (trang 93)

 

KINH DÂNG CÁC GIỜ CUỐI CỦA CUỘC ĐỜI CHO ĐỨC MẸ MARIA

 

Ôi ! Maria ! Con sấp mình xuống dưới chân Mẹ, ăn năn thống hối về những tội lỗi của con, nhưng tràn đầy tin tưởng vào lòng nhân ái của Mẹ. Lạy Mẹ Maria! Xin Mẹ hãy chấp nhận lời khẩn cầu, mà linh hồn con kính dâng lên Mẹ đây – đó là trong giờ sau hết của đời con, Mẹ sẽ dùng tình yêu của Mẹ để cứu giúp con.

 

Ôi, Maria, Hiền mẫu của con! Con xin hiến dâng các giờ cuối cùng của đời con cho Mẹ. Xin Mẹ hãy đến bên cạnh con, để nhận lấy hơi thở cuối cùng của đời con. Và lúc sự chết đã chấm dứt chuỗi ngày của con ở trần gian này, thì xin Mẹ hãy dâng hiến linh hồn con cho Chúa Giêsu, và thưa với Ngài rằng: “Mẹ yêu thương linh hồn con”. Chỉ một lời đó mà thôi, cũng sẽ đủ cho con được sự chúc lành của Thiên Chúa, và được hồng phúc trông thấy Mẹ muôn đời trên thiên quốc. Con đặt hết tin tưởng vào Mẹ là Mẹ của con, và tin chắc điều này sẽ được thực hiện.

 

Ôi, Maria ! Xin hãy cầu bầu cho con là con của Mẹ và dẫn đưa con đến cùng Chúa Giêsu. Amen.

 

 

Cho bệnh nhân HÔN TƯỢNG CHÚA CHỊU NẠN

 

Lạy Đức Chúa Giêsu, xin tha những tội lỗi con đã phạm bởi:

- MẮT con mê xem những điều phi nghĩa, thì mắt Chúa phải khóc lóc vì tội lỗi con.

Đ: Xin Chúa tha tội ấy cho (…)

- LỖ TAI con mê nghe những điều phi nghĩa, thì tai Chúa phải chịu nghe những điều sỉ nhục, nhạo báng, khinh dể, bỏ vạ mà đền vì tội con.

Đ: Xin Chúa tha tội ấy cho (…)

- MIỆNG con mê ăn, mê nói tục tĩu, thì Chúa phải uống giấm chua mật đắng mà đền vì tội con.

Đ: Xin Chúa tha tội ấy cho (…)

- MẮT con nhìn nhan sắc phương phi, thì mắt Chúa bị quân ô dồ xỉ vả mà đền vì tội lỗi con.

Đ: Xin Chúa tha tội ấy cho (…)

- TAY con làm những điều trái lẽ, thì tay Chúa bị trói, bị đóng đinh giang trên thánh giá mà đền vì tội con.

Đ: Xin Chúa tha tội ấy cho (…)

- CHÂN con đi đàng tội lỗi, thì chân Chúa bị đóng đinh mà đền vì tội lỗi con.

Đ: Xin Chúa tha tội ấy cho (…)

- LÒNG con tâm tình lo tưởng, mơ màng sự sung sướng thế gian, thì Trái tim Chúa chịu lưỡi đòng đâm qua mà đền vì tội lỗi con.

Đ: Xin Chúa tha tội ấy cho (…)

- TRÍ KHÔN con những mải vui chơi, ham sự an nhàn, khoái lạc, thì Chúa phải đội mão gai trên đầu thâu vào óc mà đền vì tội lỗi con.

Đ: Xin Chúa tha tội ấy cho (…)

Lạy Chúa, con kể sao cho xiết sự thương khó Chúa rất hải hà, vô lượng; vì từ đầu đến bàn chân Chúa, chẳng nơi nào mà không thương tích, vì tội lỗi con người muốn phong lưu, an nhàn, thong thả chiều theo xác thịt.

Lạy Chúa là Cha hay thương xót ! Lẽ thì con phải chịu đau đớn, khốn cực hơn nữa, nhưng Chúa chẳng để quá sức con; con xin dâng mọi sự cực khổ con đang chịu bây giờ, hiệp làm một với công nghiệp Chúa cho Danh Cha cả sáng, mà đền vì mọi tội lỗi con.

Lạy Chúa là Cha con, xin chớ bỏ con, xin đoái thương đến con như Chúa đã đoái thương người kẻ trộm xưa, thật rất có phước cho con !

 

 

ĐẶT TƯỢNG CHỊU NẠN trên ngực bệnh nhân

 

Ôi ! Lòng con đã vô ân bội nghĩa cùng Chúa quá nhiều, vậy bây giờ, con chẳng biết làm sao; một nài xin Chúa mở lượng nhân từ, thứ tha mọi tội lỗi cho con. Con quyết một lòng kính mến Chúa. Lạy Chúa là Cha nhân từ ! Xin chớ xét sự dại dột con đã làm, mà lấy lòng thương xót đoái xem linh hồn con.

 

Lạy Đức Nữ trọn đời đồng trinh, là Mẹ cực khoan cực nhân, xin Mẹ bênh vực kẻ có tội, xin cứu lấy con trong giờ túng ngặt này. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho con trong giờ lâm tử. Amen.

 

Lạy Đức Chúa Giêsu là Đấng cầm quyền, xét đoán mọi loài ! Nếu Chúa lấy phép công thẳng mà xét tội con, thì lẽ nào con dám đứng trước mặt Chúa! Vì những kẻ nhân đức còn khó rỗi, huống con là kẻ tội lỗi, toan đường nào cho khỏi mặt Chúa – là Đấng xét đoán –; song Chúa là Đấng Cứu chuộc con, con chẳng dám gọi là con Chúa, nhưng Chúa đã sinh ra con, lại Chúa đã phán: Hễ ai bỏ đàng tội lỗi mà trở lại cùng Chúa, Chúa liền bỏ quên tội lỗi nó đã phạm. Vậy xin Chúa chớ bỏ con, vì lòng con đau đớn và ghéi trên hết mọi sự ghét.

 

Lạy Chúa, vì lòng lành vô cùng, hay thương kẻ có tội, thật con đã lỗi nghịch cùng Chúa, nên con cáo mình xưng tội ra trước mặt Chúa, con chẳng dám chữa mình, vì tội lỗi con chẳng kín trước mặt Chúa. Con hết lòng ăn năn, con quyết lòng kính mến Chúa hết sức, hết trí khôn, hết linh hồn và hết mọi sự; con thà chết chẳng thà phạm tội nữa. Lạy Đức Chúa Giêsu hay thương xót, xin hãy tha tội cho con, hãy cứu lấy linh hồn con ! Amen.

 

KINH CẦU CHẾT LÀNH

 

Lạy Đức Chúa Giêsu, là Cha rất nhân lành hay thương xót vô cùng, nay con hết lòng khiêm nhường, đau đớn, ăn năn, sấp mình xuống trước mặt Chúa. Con nguyện phó thác linh hồn cùng việc thân hậu con cho Chúa.

 

- Khi chân con chẳng còn trở trăn, máy động, ấy tin báo con rằng: Đàng đi dưới thế cũng đã hết cho con rồi.

-Đ: Lạy Chúa Giêsu rất nhân lành, xin thương xót (…)

- Khi mắt con đã lu mờ, lờ lệt, vì sự chết đã gần đến cùng con, khi ấy thảm sầu ngó nghé nhìn bên Chúa.

-Đ: Lạy Chúa Giêsu rất nhân lành, xin thương xót (…)

- Khi môi con đã héo hon, run rẩy, còn một lần sau hết gượng kêu Tên Cực Trọng Chúa con.

-Đ: Lạy Chúa Giêsu rất nhân lành, xin thương xót (…)

- Khi má con bầm tím, tái xanh, thì làm cho ai nấy ở chung quanh ngậm ngùi, thảm thương con, cùng đem lòng kinh hãi.

-Đ: Lạy Chúa Giêsu rất nhân lành, xin thương xót (…)

- Khi tóc con mồ hôi đầm ướt, dựng đứng trên đầu, là báo tin lâm chung cùng tận hầu đến cho con.

-Đ: Lạy Chúa Giêsu rất nhân lành, xin thương xót (…)

- Khi tai con đã gần đóng lại, tự xua những lời phàm thế, sẽ mở ra mà vâng nghe tiếng Chúa kết án về phận sự riêng con, cho đến đời đời chẳng hề thay đổi.

-Đ: Lạy Chúa Giêsu rất nhân lành, xin thương xót (…)

- Khi lòng con yếu đuối, thon von, rũ liệt sẽ mắc phải những sự trái quái, thường hóa sanh bởi sự chết, cùng tiêu hao, mòn mỏi, vì đã gắng sức chống trả kẻ nghịch thù cùng phần rỗi.

-Đ: Lạy Chúa Giêsu rất nhân lành, xin thương xót (…)

- Khi lần sau hết nước mắt chảy ra, là dấu con đã hòng tàn bại. Lạy Chúa, xin nhận lấy nước mắt ấy như của lễ con dâng mà đền vì mọi tội lỗi con, hầu con được chết trong cơn thống hối, đến giờ rất nên kinh hãi.

-Đ: Lạy Chúa Giêsu rất nhân lành, xin thương xót (…)

hàng tới xung quanh con, sẽ thức tỉnh, ảo não thương giúp con mà cầu nguyện cùng Chúa.

-Đ: Lạy Chúa Giêsu rất nhân lành, xin thương xót (…)

- Khi con chẳng còn được dùng ngũ quan, và hết hưởng phù vân thế tục. Khi linh hồn con dọn ra khỏi xác, sự khốn cực sau hết rất nên cực lực là thế nào.

-Đ: Lạy Chúa Giêsu rất nhân lành, xin thương xót (…)

- Khi con tắt thở hơi sau hết, sẽ ép linh hồn lìa bỏ xác con, xin Chúa hãy chịu lấy linh hồn con, như dấu lòng con nóng nảy, bức tức đến cùng Chúa.

-Đ: Lạy Chúa Giêsu rất nhân lành, xin thương xót (…)

- Khi linh hồn trút ra khỏi nơi môi miệng con, sẽ từ giã thế gian muôn kiếp, và để xác con mét meo, lạnh lẽo mà thôi, ấy là hết đời. Xin Chúa nhận lấy thân hèn hạ, tồi bại này, như dấu con vâng kính phép uy nghi Chúa.

-Đ: Lạy Chúa Giêsu rất nhân lành, xin thương xót (…)

- Sau hết, khi linh hồn con phải tỏ mình ra trước tòa Chúa, và lần đầu sẽ xem thấy sự sáng, uy nghiêm của Chúa, xin Chúa chớ xua đuổi con ra khỏi mắt Chúa, nhưng xin Chúa cứu lấy con cho được hiệp làm một cùng Chúa, mà ngợi khen lòng nhân từ Chúa chẳng hay cùng, chẳng hay hết.

-Đ: Lạy Chúa Giêsu rất nhân lành, xin thương xót (…)

Lạy Chúa, Chúa đã đoán phạt loài người phải chết, song Chúa đã ẩn dật ngày giờ ấy. Xin Chúa ban cho con được giữ nghĩa cùng Chúa cho đến trọn đời, hầu như con lìa khỏi thế, được chết trong sự kính mến Chúa. Con dám xin ơn ấy, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu Kitô, là Đấng hằng sống, hằng trị cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.

 

Hát: Ngợi ca Lòng Thương Xót (trang 86)

 

LẦN CHUỖI LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

 

Khi các con đọc chuỗi hạt này (Chuỗi Kinh Lòng Chúa Thương Xót) cho kẻ sắp chết, Cha sẽ đứng đó, không như quan toà công thẳng, nhưng như Chúa Thương xót. Các Linh mục hãy giới thiệu chuỗi hạt này cho tội nhân, đó là hi vọng cuối cùng của họ. Dù tội nhân hết sức chai đá cứng lòng, nếu nó chịu đọc chuỗi hạt này một lần, nó sẽ được Cha thương xót. (NK.687). Qua chuỗi hạt này, các con sẽ nhận được bất cứ ơn gì, miễn là điều các con xin hợp với ý muốn Cha" (NK.1731).

 

(đọc chuỗi LTX Chúa)