Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Phần 05

 

LỜI NGUYỆN TRƯỚC KHI PHÓ LINH HỒN

 

Lạy Chúa! Chúng con phó thác tôi tớ Chúa là (…) cho Chúa và lạy Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ trần gian, chúng con cầu xin Chúa: vì (…) mà Chúa đã thương xuống trần gian, thì xin lấy lòng từ bi đón nhận (…) vào hưởng niềm hân hoan trong nước Chúa. Dẫu (…) đã có nhiều thiếu sót trong cuộc sống, nhưng không chối bỏ mà vẫn tin vào Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, vẫn trung thành tôn thờ Thiên Chúa, là Đấng tác tạo muôn loài.

 

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 

KINH TIN KÍNH

Tôi tin kính Đức Chúa Trời, là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu là Con Một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn thời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông; ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen.