Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Phần 06

 

TRƯỚC KHI PHÓ LINH HỒN

Một người cầm cây Thánh Giá trừ tà có gắn mề đay của Thánh Bê-nê-đi-tô cho bệnh nhân hôn, rồi đọc các lời nguyện sau đây :

(…) khao khát Chúa hiện diện với (…) trong giờ lâm tử, để (…) được che chở bởi quyền năng và sự hiện diện của Chúa qua biểu tượng này.

Bình an

Thập giá của cha thánh Bê-nê-đi-tô.

Nguyện xin Thánh Giá là ánh sáng cho đời (…).

Xin đừng để (…) bị ma quỉ điều khiển và ma quỷ chiếm đoạt (…).

Nhân danh Chúa Giêsu, các tà thần và ma quỷ hãy tránh xa khỏi (…) giờ phút này.

Lạy Chúa Giêsu, (…) tuyên xưng, (…) hoàn toàn thuộc về Chúa, Đấng Cứu Độ của (…).

 


NGHI THỨC PHÓ LINH HỒN

Giêsu, Giêsu, Giêsu, Maria, Giuse, con phó linh hồn (…) ở tay Chúa.

Xin Đức Chúa Giêsu chịu lấy linh hồn (…).

Rất Thánh Đức Bà Maria cầu nguyện cho linh hồn (…).

Rất thánh Đức Bà Maria là Mẹ đầy ơn Thiên Chúa, cùng là Mẹ rất nhân lành, cứu lấy linh hồn (…) cho khỏi tay ma quỷ, cùng chịu lấy linh hồn (…) đang khi sinh thì này.