Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Phần 11

 

 

8. NGHI THỨC LÀM PHÉP XÁC

 

 

Chủ Sự: Chúng ta hãy cầu nguyện.

 

Lạy Chúa, xin Chúa làm + phép thi thể của (…) với nước thánh, nhắc nhở bí tích Rửa tội như Thánh Phaolô viết: “Tất cả chúng ta đã chịu phép Rửa trong Đức Giêsu Kitô, tức là đã chịu phép Rửa trong sự chết của Ngài. Và chúng ta đã cùng chịu mai táng với Ngài, để như Đức Kitô - nhờ vinh hiển Chúa Cha mà sống lại từ cõi chết thế nào, thì cả chúng ta cũng được tái sinh trong đời sống mới như vậy. Vì nếu chúng ta được liên kết với Ngài trong cùng một cái chết, giống như cái chết của Ngài, thì chúng ta cũng được hợp nhất với Ngài trong sự sống lại giống như vậy”. Trong ngày lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, tôi tớ Chúa là (…) đã mặc lấy Đức Kitô, vậy xin cho cũng được mặc áo vinh quang trong ngày Đức Kitô đến.

 

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

CĐ: Amen

 

Chủ Sự: (Rẩy nước Thánh)