Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Phần 12

 

 

9. NGHI THỨC LÀM PHÉP KHĂN TANG

 

Chủ Sự: Ơn phù trợ chúng tôi ở nơi danh Chúa.

CĐ: Là Đấng tạo thành trời đất.

 

Chủ Sự: Chúng ta cùng cầu nguyện:

 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, trong tình yêu quan phòng của Chúa, Chúa đã thương ban cho con người có tổ tiên, có ông, có bà, có cha, có mẹ, và có người thân trong gia đình, để con người được sinh ra, tăng trưởng và lớn lên trong tình thương ấm cúng của gia đình.

 

Vì thế, Chúa dậy chúng con phải thảo hiếu với cha mẹ và biết ơn các bậc tổ tiên khi các Ngài còn sinh tiền, cũng như khi các Ngài khuất núi. Chúa cũng dậy chúng con phải tưởng nhớ và cầu nguyện cho những người đã qua đời.

 

Giờ đây, chúng con xin Chúa đoái thương làm phép + và thánh hóa những chiếc khăn tang này, mà (con cháu) và gia đình của linh hồn (…) sẽ mang trên đầu, làm dấu hiệu cho đạo hiếu thảo và lòng thương nhớ đến linh hồn T

 

Xin cho (con cháu) và gia đình của linh hồn (…) khi mang khăn tang này, được kiên trì trong lời kinh nguyện cho người quá cố và biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau trong tình đại gia đình. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

 

Cộng Đồng: Amen.

 

10. KẾT THÚC

 

Chủ Sự: Lạy Cha, Cha đã gọi (…) ra khỏi thế gian này trở về với Cha. Xin cho người con Cha đây - ngay từ giờ phút này - được thoát vòng tội lỗi, được đón nhận vào nước Cha chọn, chờ đợi ngày thân xác phục sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

 

CĐ: Amen.