Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Phần 14

 

 

SÁCH THÁNH LỄ AN TÁNG

 

Nếu người quá cố là giáo dân, thì đặt họ quay mặt về phía bàn thờ, còn đối với thừa tác viên có chức thánh, thì đặt quay mặt về phía giáo dân.

 

Trên quan tài, có thể đặt một quyển Thánh Kinh, phủ áo lễ và dây stola cho người có chức thánh, phủ áo choàng đen cho tu sĩ. Đặt cây nến Phục sinh ở phía đầu quan tài.

 

NGHI THỨC DI QUAN VÀO NHÀ THỜ

 

Mở đầu tại nhà tang

 

 Linh mục mặc lễ phục tím, giúp lễ cầm sẵn bình nước phép, ba người giúp lễ cầm thánh giá và nến cao.

Lm: Nhân danh Cha và Con † và Thánh Thần.

Cđ:  Amen.

Lm: Chúa ở cùng anh chị em.

Cđ:  Và ở cùng Cha.

 

Lm: Anh chị em thân mến,

Quê hương chúng ta ở trên trời và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giêsu Kitô từ trời xuống cứu chuộc chúng ta. Người có quyền năng khắc phục muôn loài và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác sáng láng của Người.

 

Xin Chúa nhận người anh (chị) em chúng ta vào số các thánh của Chúa, để được hưởng gia nghiệp lời hứa cuộc sống vĩnh cửu. Chúng ta cũng hãy cầu xin Chúa cho chúng ta nữa. Xin Chúa cho chúng ta sẽ có ngày gặp lại người thân yêu mà chúng ta đang thương nhớ bây giờ. Chớ gì tất cả chúng ta được gặp Đức Kitô khi Ngài lại đến trong vinh quang, vì Ngài là sự sống của chúng ta.

 

Linh mục rảy nước thánh trên linh cữu.

 

Thánh ca: chọn 1 bài thích hợp (trang 83)

 

Lời nguyện:

 

Lm: Chúa ở cùng anh chị em.

 

Cđ:  Và ở cùng Cha.

 

Lm: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

 

Lạy Chúa, xin Chúa đoái nghe lời chúng con tha thiết khẩn cầu lòng thương xót Chúa, ban cho linh hồn tôi tớ Chúa là T. mà Chúa đã truyền rời khỏi thế gian này, được vào chốn bình an và sáng láng, cùng đồng hưởng hạnh phúc với các thánh của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

 

Cđ: Amen.

 

Rước Linh Cửu vào nhà thờ

 

Thánh giá và nến cao đi đầu, cộng đoàn theo sau. Hai người giúp lễ và linh mục chủ sự đi trước linh cữu. Tang quyến đi sau linh cữu. Trong khi di quan, cộng đoàn hát các thánh vịnh hay những bài hát thích hợp.

 

Thánh ca: chọn 1 bài thích hợp (trang 83)

 

A- Tiếp Ðón Quan Tài ở Cuối Nhà Thờ

 

 1. HÁT CA NHẬP LỄ

 

Nếu có đồng tế thì các linh mục bước ra cung thánh ngay khi linh cữu đã đặt nằm xong tại nhà thờ.

 

2. NGHI THỨC ĐẦU LỄ

 

a/ Khi có linh mục đi theo linh cữu từ nhà tang đến nhà thờ thì bỏ nghi thức đầu lễ: không đọc kinh Cáo mình và kinh Thương xót.

 

b/ Nếu không có linh mục cử hành nghi thức tại nhà tang, thì chủ tế và các đồng tế ra đón linh cữu tại cửa nhà thờ, rồi cử hành nghi thức tiếp đón như sau:

 

Chủ tế: Chúa ở cùng anh chị em.

 

Cđ: Và ở cùng Cha.

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

 

Quê hương chúng ta ở trên trời và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giêsu Kitô từ trời xuống cứu chuộc chúng ta. Người có quyền năng khắc phục muôn loài và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác sáng láng của Người.

 

Xin Chúa nhận người anh (chị) em chúng ta vào số các thánh của Chúa, để được hưởng gia nghiệp lời hứa cuộc sống vĩnh cửu. Chúng ta cũng hãy cầu xin Chúa cho chúng ta nữa. Xin Chúa cho chúng ta sẽ có ngày gặp lại người thân yêu mà chúng ta đang thương nhớ bây giờ. Chớ gì tất cả chúng ta được gặp Đức Kitô khi Ngài lại đến trong vinh quang, vì Ngài là sự sống của chúng ta.

 

Linh mục rảy nước thánh trên linh cữu. Sau đó ca đoàn hát ca nhập lễ.

 

B. Thánh Lễ

 

Lời nguyện nhập lễ: (Ngoài mùa Phục Sinh)

 

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, chỉ mình Chúa mới thắng nổi sự chết và ban cho chúng con sự sống muôn đời. Hôm nay, OBACE T... là người tín hữu Chúa và là người anh (chị em) của chúng con đã cùng an giấc với Ðức Giêsu , Con Một Chúa. Nhưng chúng con biết rằng, Chúa đã cho Ðức Giêsu sống lại, Chúa cũng sẽ cho OBACE được cùng sống lại với Người. Vì vậy chúng con tin tưởng cầu xin Chúa cho OBACE được chia sẻ vinh quang với Ðấng đã từ cõi chết sống lại. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

 

Amen.

 

Lời nguyện nhập lễ: (Trong mùa Phục Sinh)

 

Lạy Chúa, Con Một Chúa từ cõi chết sống lại đã tăng cường niềm tin của chúng con. Giờ đây, xin Chúa thương nhận lời chúng con khẩn nguyện mà làm cho lòng chúng con luôn trông cậy vững vàng: Chính Ðức Giêsu sẽ cho người con cái Chúa là OBACE T... được Phục Sinh vinh hiển. Chúng con cầu xin... Amen.

 

Bài đọc I (có thể chọn bài khác trang  63)

 

(Rm 6:3-9) "Chúng ta phải sống đời sống mới"

 

Bài trích thơ thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma.

 

Anh chị em thân mến: "Tất cả chúng ta đã chịu phép Rửa trong Ðức Giêsu Kitô, tức là đã chịu phép Rửa trong sự chết của Người. Và chúng ta đã cùng chịu mai táng với Người, bởi được thanh tẩy trong sự chết của Người, để như Ðức Kitô nhờ vinh hiển Chúa Cha mà sống lại từ cõi chết thế nào, thì cả chúng ta cũng phải sống đời sống mới như thế. Vì nếu chúng ta được liên kết với Người trong cùng một cái chết, giống như cái chết của Người, thì chúng ta cũng được hợp nhất với Người trong sự sống lại giống như vậy. Nên biết điều này: con người cũ của chúng ta đã chịu đóng đinh khổ giá, để xác thịt tội lỗi bị hủy đi, hầu cho chúng ta không còn làm nô lệ tội lỗi nữa, vì con người đã chết, tức là được giả thoát khỏi tội lỗi. Mà nếu chúng ta đã chết với Ðức Kitô, chúng ta tin rằng chúng ta sẽ cùng sống với Người, vì biết rằng Ðức Kitô một khi từ cõi chết sống lại, Người không chết nữa, sự chết không còn làm chủ Người được nữa".

 

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp ca (Ps 22:1-6) (có thể chọn đáp ca khác trang 67)

 

Đáp: Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi.

 

1. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. Trên đồng cỏ xanh rì, Người thả tôi nằm nghỉ. Tới nguồn nước, chỗ nghỉ ngơi, Người hướng dẫn tôi, tâm hồn tôi Người lo bồi dưỡng.

 

2. Người dẫn tôi qua những con đường đoan chính, sở dĩ vì uy danh Người. Dù bước đi trong thung lũng tối, tôi không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng tôi. Cây roi và cái gậy của Người đó là điều an ủi lòng tôi.

 

3. Chúa dọn ra cho tôi mâm cỗ, ngay trước mặt những kẻ đối phương. Ðầu tôi thì Chúa xức dầu thơm, chén rượu tôi đầy tràn chan chứa.

 

Bài đọc II (Không cần, nếu đọc có thể chọn bài khác trang 72)

 

Alleluia (2 Tim 2:11-12)

 

Alleluia, Alleluia-Nếu chúng ta cùng chết với Chúa Kitô, thì chúng ta cùng sống với Người. Nếu chúng ta kiên tâm chịu đựng, chúng ta sẽ cùng thống trị với Người. Alleluia.

 

Phúc Âm (Ga 11:12-27) (có thể chọn 1 khác trang 75)

 

Bài trích Phúc Âm theo thánh Gioan.

 

Khi ấy Matta thưa với Chúa Giêsu rằng: "Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây, thì em con đã không chết. Tuy nhiên, ngay cả bây giờ, con biết Thầy xin gì Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng sẽ ban cho Thầy". Chúa Giêsu nói: "Em con sẽ sống lại". Matta lại thưa: "Con biết, ngày tận thế khi kẻ chết sống lại, thì em con sẽ sống lại".

 

Chúa Giêsu nói: "Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta, dầu có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin Ta, sẽ không chết đời đời. Con có tin điều đó không?". Matta thưa: "Thưa thầy, vâng, con đã tin Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, đã đến trong thế gian".

Ðó là lời Chúa.

 

Lời nguyện tiến lễ: (Ngoài mùa Phục Sinh)

 

Lạy Chúa, chúng con dâng những lễ vật này để cầu nguyện cho OBACE T. được hưởng ơn cứu độ. Khi còn sống, OBACE đã vững tin Ðức Giêsu Con Chúa là Vị Cứu Tinh nhân hậu, thì giờ đây, xin Chúa cho OBACE được thấy rằng Người cũng là Vị Thẩm Phán khoan dung. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Amen.

 

Lời nguyện tiến lễ: (Trong mùa Phục Sinh)

 

Lạy Chúa, xin thương nhìn đến lễ vật chúng con dâng và cho người con của Chúa là OBACE T. mới qua đời được vào chung hưởng vinh quang với Con Một Chúa, Ðấng đã dùng bí tích yêu thương liên kết chúng con nên một. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Amen.

 

Kinh tiền tụng:

 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con cảm tạ Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng công bình và hữu ích cho phần rỗi chúng con. Nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con.

Nơi Người niềm hy vọng sống lại vinh phúc đã chiếu tỏa trên chúng con, để những ai buồn sầu vì số phận chắc chắn phải chết, cũng được an ủi, vì Chúa đã hứa phúc trường sinh bất diệt sau này. Vì lạy Chúa, đối với các tín hữu Chúa, sự sống thay đổi chứ không mất đi, và khi nơi nương náu ở trần gian bị hủy diệt tiêu tan, thì họ lại được một chỗ cư ngụ vĩnh viễn trên trời.

Vì thế, cìng với các Thiên Thần và Tổng Lãnh Thiên Thần, các Bệ Thần và Quản Thần, cùng toàn thể đạo binh Thiên Quốc, chúng con luôn luôn hát ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:

 

Thánh! Thánh! Thánh...

 

Lời Nguyện Hiệp Lễ: (Ngoài mùa Phục Sinh)

 

Lạy Chúa, Ðức Giêsu Con Chúa đã để lại cho chúng con bí tích Thánh Thể làm lương thực đi đường giúp chúng con đủ sức tiến về nhà Chúa, ước chi nhờ bí tích này, người anh (chị) em tín hữu của chúng con là T. được vào Nước Chúa dự tiệc vui muôn đời. Chúng con cầu xin...

Amen.

 

Lời Nguyện Hiệp Lễ: (Trong mùa Phục Sinh)

 

Lạy Chúa, chúng con vừa cử hành bí tích Vượt Qua để cầu cho người con Chúa là OBACE T. mới qua đời. Xin thương đón nhận OBACE vào nhà Chúa, nơi đầy tràn ánh sáng và bình an. Chúng con cầu xin... Amen.

 

NGHI THỨC PHÓ DÂNG VÀ TỪ BIỆT (1)

 

Sau lời cảm ơn (nếu có), linh mục chủ sự đi xuống đứng gần quan tài để cử hành Nghi thức phó dâng và từ biệt, cũng có thể dời Nghi thức này ra nơi nghĩa trang. Thánh giá và hai nến cao đứng ở đầu quan tài. Bốn người giúp lễ đứng hai bên linh mục, cầm bình nước thánh và bình hương lửa.

 

Trước khi cử hành nghi thức, ca đoàn hát một bài về mầu nhiệm Phục Sinh

 

C. Tiễn đưa (sau Thánh lễ)

 

 Chủ tế: Anh chị em thân mến: người thân yêu của chúng ta đã về an nghỉ trong bình an của Ðức Kitô. Với niềm tin và hy vọng vào cuộc sống vĩnh cửu, chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện, phó thác người thân yêu này vào lòng từ ái của Chúa chúng ta.

 

Người thân này đã trở nên con cái Chúa qua bí tích Rửa Tội, và đã được nuôi dưỡng qua Bàn Tiệc Thánh của Chúa. Xin Chúa nhận người thân này vào Bàn Tiệc con cái Người trong nước trời cùng với các Thánh của Chúa, để được hưởng gia nghiệp lời hứa cuộc sống vĩnh cửu.

 

Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cùng Chúa cho chúng ta nữa. Xin Chúa cho chúng ta sẽ có ngày gặp lại người thân yêu mà chúng ta đang khóc thương bây giờ. Chớ gì chúng ta được gặp Ðức Kitô ngày Ngài lại đến trong vinh quang, vì Ngài là sự sống của chúng ta.

 

 Ðáp ca:

 

Chủ tế: Xin các Thánh của Chúa đến phù trợ tôi tớ Chúa. Xin các Thiên Thần Chúa đến đón tiếp tôi tớ Chúa.

 

Mọi người: Xin đón nhận linh hồn…, mà dâng lên Thiên Chúa cao cả.

Chủ tế: Xin cho tôi tớ mà Chúa Kitô đã gọi, được đến với Người. Xin Thiên Thần Chúa dẫn đưa tới chân tổ phụ Abraham.

Mọi người: Xin đón nhận linh hồn…, mà dâng lên Thiên Chúa cao cả.

Chủ tế: Lạy chúa, xin cho tôi tớ Chúa được yên nghỉ muôn đời, và cho ánh sáng Chúa chiếu soi ngàn thu.

Mọi người: Xin đón nhận linh hồn…, mà dâng lên Thiên Chúa cao cả.

 

 Kinh cầu:

 

Chủ tế: Vì phép mầu nhiệm Chúa làm người.

Mọi người: Chúa chữa chúng con. (Và tiếp tục thưa như vậy sau mỗi câu).

 

Chủ tế:

- Vì Chúa xuống thế.

- Vì Chúa sinh ra.

- Vì Phép Rửa cùng Chay Thánh Ðức Chúa Giêsu.

- Vì Ðức Chúa Giêsu chịu nạn đóng đinh trên cây Thánh Giá.

- Vì Ðức Chúa Giêsu chịu chết và chịu táng xác.

- Vì Ðức Chúa Giêsu sống lại.

- Vì Ðức Chúa Giêsu lên trời.

- Vì Ðức Chúa Thánh Thần hiện xuống.

- Vì Ðức Chúa Giêsu sẽ trở lại trong vinh quang.

- Ðến ngày phán xét.

 

Chủ tế rảy nước thánh và xông hương

 

Chủ tế: Chúng ta hãy cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con xin phó dâng linh hồn... cho Chúa. Linh hồn này đã qua khỏi thế gian, xin cho được sống mãi hưởng vinh nhan Chúa. Nhờ lòng từ bi và nhân ái Chúa, xin thứ tha mọi tội lỗi đã phạm vì yếu đuối con người. Nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 

Chủ tế đọc tiếp: Xin Thiên Thần Chúa dẫn đưa linh hồn này vào Thiên Quốc. Xin các thánh tử đạo đón tiếp vào thành thánh, thành Giêrusalem mới và vĩnh cửu. Chúa phán: "Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta sẽ sống muôn đời".