Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Phần 16

 

 

NGHI THỨC HỎA TÁNG

 

Làm dấu Thánh Giá

 

Chủ sự: Anh chị em thân mến, Chúng ta đến đây để cử hành nghi thức hoả táng (…) . Việc hỏa táng nhắc chúng ta nhớ đến thân phận mỏng dòn của con người. Thiên Chúa dựng nên con người từ tro bụi, rồi lại cho con người trở về bụi tro, đợi mai sau thân xác sẽ được tái tạo trong trời mới, đất mới.

 

(Giữ thinh lặng trong giây phút)

 

Chúng ta dâng lời cầu nguyện: Lạy Cha, Cha đã tạo dựng nên lửa và ban lửa cho chúng con. Lửa đã sưởi ấm khi chúng con sinh ra, đã tạo điều kiện tốt cho cuộc sống hàng ngày, và khi chúng con qua đời, lửa còn làm cho thân xác này nên giống của lễ toàn thiêu xưa. Xin Cha chúc lành và thánh hóa ngọn lửa chúng con sắp dùng để hoả táng thân xác người thân của chúng con là (…) . Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

 

Cộng Đoàn: Amen.

 

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN

 

Chủ sự: Anh chị em thân mến, Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Do Thái (12:29) đã nhắc cho chúng ta biết: "Thiên Chúa là một ngọn lửa thiêu. Người đã cho ông Môsê được gặp Người qua bụi gai rực lửa. Người cũng hiện diện giữa dân Người qua cột lửa về ban đêm trong sa mạc. Chính Thiên Chúa Cha đã cho Đức Giêsu Kitô đến thanh tẩy chúng ta bằng lửa trong Thánh Thần, và đã ban Chúa Thánh Thần như lửa sưởi ấm linh hồn chúng ta. Người cũng mời gọi chúng ta dâng hiến đời sống cho Người như lễ vật toàn thiêu. Với những xác tín ấy, trong việc cử hành nghi thức hỏa táng hôm nay, chúng ta hãy dâng lên Chúa Cha những lời nguyện xin tha thiết, và đầy tin tưởng sau đây:


Đại diện tang quyến:

 

1. Lạy Cha, Con một Cha là Đức Giêsu Kitô đã đem lửa xuống trần gian, và Người không ao ước gì hơn là thấy lửa ấy bừng cháy lên. Xin cho ánh sáng Tin Mừng được thắp lên trong toàn Giáo Hội và trên khắp hoàn cầu. Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng Đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

 

2. Như ngọn lửa vật chất sắp thiêu đốt thi hàiT , xin cho ngọn lửa mến Chúa yêu người cũng luôn nung nấu tâm hồn chúng con. Chúng con cầu xin Chúa.

CĐ: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

 

3. Lạy Cha, chúng con tạ ơn Cha đã ban cho (…) được làm người và được làm con cái Cha. Chúng con tạ ơn Cha vì muôn ơn lành Cha đã ban cho người thân chúng con trong suốt cuộc đời, và bây giờ Cha lại gọi người này về với Cha. Xin Cha thương đón linh hồn X cùng với những việc lành cũng như mọi sự yếu đuối của người này trong cuộc sống làm người. Chúng con cầu xin Chúa.

CĐ: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

 

4. Cũng như thân xác của (…) sắp thành những hạt bụi mất hút trong lòng đời, xin Cha cho mỗi người chúng con cũng biết quên mình, biết hy sinh trong cuộc sống phục vụ anh chị em. Chúng con cầu xin Chúa.

CĐ: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

 

5. Xin cho thân nhân của (…) nhận được mọi ơn lành của Cha, và được mọi người quý mến thiết tha như ngọn lửa an ủi sưởi ấm tâm hồn họ. Chúng con cầu xin Chúa.

CĐ: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

 

 

Chủ sự: Và giờ đây, chúng ta hãy dâng lên Chúa những lời cầu nguyện mà chính Chúa Giêsu Kitô đã dạy chúng ta.

 

 

(Tất cả đọc Kinh Lạy Cha, trong khi Chủ sự rẩy nước thánh và xông hương)

 

Lời Nguyện Kết thúc

 

Chủ sự: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Cha, giờ đây chúng con phó dâng linh hồn (…) cho tình thương của Cha, và chúng con hỏa táng (…) như của lễ toàn thiêu dâng lên Cha. Xin cho lễ hiến dâng này, cùng với tình yêu của gia đình và cộng đoàn chúng con, được kết hiệp với Chúa Giêsu trên thập giá thành của lễ đẹp lòng Cha. Xin cho đời sống chúng con và mọi lời chúng con cầu nguyện được như hương trầm toả bay trước thánh nhan Cha, để cầu cho (…) và mọi người đã chết trong ân tình Cha, được vào hưởng vinh quang Cha muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

 

CĐ: Amen.

 

Chủ sự: Lạy Cha, xin cho linh hồn X được nghỉ yên muôn đời.

 

CĐ: Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn ấy.

 

Có thể tùy nghi hát một bài Thánh Ca (trang 83). và giải tán.