Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Vai trò của Thánh Phêrô

Tác giả: 
Lm Nguyễn Hùng Oánh

Vai trò của Thánh Phêrô

 

Đoạn Tin Mừng hôm nay (Luca 5, 1-11 ), một trong những đề tài Phúc âm theo thánh Luca làm nổi bật vai trò của thánh Phêrô theo Chúa Kitô muốn:
 
Thứ nhất, Chúa sử dụng thuyền của thánh Phêrô, không mượn thuyền của ai khác: Dân chúng kéo đến đông đảo để nghe Lời Thiên Chúa do Chúa Kitô rao giảng. Đứng giữa đám đông, một số đứng gần thấy Chúa và nghe rõ Lời Chúa, phía ngoài chẳng thấy, chẳng nghe rõ. Chúa sử dụng phương thế tự nhiên, có sẵn, để mọi người có thể thấy và nghe Chúa giảng là ngồi trên thuyền đậu xa bờ hồ một ít. Nhưng ở đó có hai thuyền, một của thánh Phêrô và một của người khác, có lẽ của hai con ông Giêbêđê tức là của thánh Giacôbê và Gioan, Chúa chọn thuyền thánh Phêrô (làm tòa giảng).
 
Thứ hai, thánh Phêrô: phát biểu vâng lời Chúa dạy. Giảng xong, Chúa dạy thánh Phêrô chèo thuyền ra chỗ nước sâu kia mà đánh cá. Dân chài lưới nghe như vậy sẽ nói độp ngay, chẳng nễ ai: suốt cả đêm, trời tối mà đánh không được con cá nào rồi, bây giờ trời sáng bạch, đánh được cái gì. Quả vậy, kinh nghiệm đánh cá đòi hỏi đúng thời và đúng con nước. Trời tối, nước thuận, đánh mới được cá, trời sáng, nước nghịch, không thể đánh được. Cá nó cũng khôn chớ, thấy lưới là tránh! Thánh Phêrô ăn nói khiêm tốn và thành thực thưa: Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết. Rồi thánh nhân nhấn mạnh: « Vì lời thầy dạy, con xin thả lưới », kết quả ngoài sức tưởng tượng của thánh nhân : cá bắt được chở đầy hai thuyền. Thật là một phép lạ rõ ràng.
 
Thứ ba, thánh Phêrô xin Chúa tránh xa mình : Phép lạ biểu lộ quyền năng của Chúa, Chúa không phải là người phàm, Chúa là Đấng đầy quyền năng, một đấng thánh của Thiên Chúa, vì thế thánh Phêrô vội vàng quỳ xuống sụp lạy Chúa và thưa: Lạy Chúa, xin Chúa tránh xa con vì con là người tội lỗi.
 
Cử chỉ sụp lạy và lời nói « Lạy Chúa » thay vì thưa thầy của thánh Phêrô chứng tỏ thánh nhân đã nhìn thấy qua phép lạ Chúa Giêsu có bản tính Thiên Chúa (đây là cách dùng riêng biệt của thánh Luca, vì các tông đồ chỉ nhận ra Chúa Kitô có bản tính Thiên Chúa, Con của Thiên Chúa sau khi Chúa Phục sinh). Và đối diện với Thiên Chúa là đối diện với sự thánh thiện vô cùng, Phêrô tự thấy mình bất xứng mặc dầu Chúa thương đã làm phép lạ, ngi thành thực xin Chúa tránh xa.
 
Thứ tư, Chúa trao nhiệm vụ cho Phêrô: chẳng những Chúa không lánh xa, bỏ Phêrô, mà còn tỏ ra rất tín nhiệm Phêrô. Chúa dạy: Đừng sợ, từ này anh là kẻ lưới người.
 
Từ lưới cá đến lưới người xem ra cũng là một nghề nhưng thực ra rất khác xa. Các ngài nghe Chúa dạy đã phải bỏ nghề lưới cá, theo Chúa, phải lột xác, bỏ con người cũ của mình mặc lấy tinh thần mới, con người mới của Chúa.
 
Chúa cũng dạy mọi người tin Chúa trở thành « những người lưới người », kéo mọi người tới Chúa, đưa mọi người tới Chúa. Thánh Phêrô, các bạn trong thuyền như thánh Giacôbê, Gioan đã biết chọn « bỏ mọi sự đi theo Chúa ».
 
Còn phần đông chúng ta, Chúa không đòi hỏi ta bỏ nếp sống ta đang sống, bỏ nghề nghiệp đi theo Chúa, vì mỗi người có một cách thế theo Chúa khác nhau, nhưng dầu khác nhau ở điểm nào cũng phải đạt tới đích điểm là đưa mọi người đến với Chúa.
 
Linh mục Fx Nguyễn Hùng Oánh