Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

KINH THIÊN CHÚA BA NGÔI

 


• Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến với con. Con tôn thờ và yêu mến Chúa.
• Xin Chúa hãy đẩy mọi tà khí ra khỏi con người con.
• Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến với con, con biết ơn và yêu mến Chúa.
• Xin Chúa hãy đẩy lui tất cả mọi bệnh tật ra khỏi con người con.
• Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến với con. Con cảm tạ và yêu mến Chúa.
• Xin Chúa hãy đẩy lui tất cả mọi tội lỗi, mọi ý riêng ra khỏi con người con.
• Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến với con. Con tôn thờ và yêu mến Chúa.
• Xin Chúa đổ đầy thần lực của Chúa trong con.
• Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến với con. Con biết ơn và yêu mến Chúa.
• Xin Chúa hãy đổ đầy sức khoẻ của Chúa trong con.
• Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến với con. Con cảm tạ và yêu mến Chúa.
• Xin Chúa đổ đầy ơn khôn ngoan và ý Chúa nơi con.


• Lạy Cha của con xin Cha hãy đến với con. Con tôn thờ và yêu mến Cha.
• Xin Cha hãy hiện diện trong con với tràn đầy yêu thương của Cha.
• Lạy Cha của con xin Cha hãy đến với con. Con biết ơn và yêu mến Cha.
• Xin Cha hãy thể hiện ơn sáng tạo của Cha nơi con.
• Lạy Cha của con xin Cha hãy đến với con. Con cảm tạ và yêu mến Cha.
• Xin Cha hãy hiện diện trong con bây giờ và luôn mãi.


• Chúa Giêsu thân yêu ơi, xin hãy đến vơi con. Con tôn thờ và yêu mến Chúa.
• Xin Thánh Thể Chúa hiện diện và sống động trong con.
• Chúa Giêsu thân yêu ơi, xin hãy đến vơi con. Con biết ơn và yêu mến Chúa.
• Xin Máu Chúa hãy tẩy rửa mọi bệnh tật và tội lỗi trong con.
• Chúa Giêsu thân yêu ơi, xin hãy đến vơi con. Con cảm tạ và yêu mến Chúa.
• Xin Máu Chúa hãy chữa lành và thánh hoá trong con.
• Mẹ Maria yêu quý của con ơi! Xin hãy đến với con, con tôn kính và yêu mến Mẹ.
• Xin Mẹ hãy ở bên con như trong tiệc cưới Cana . Amen!