Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Ác nhân, bất nhân

 

 ÁC NHÂN, BẤT NHÂN

Samuel I - Chương 2: 9 Chúa gìn giữ bước chân người trung hiếu, còn  ác nhân  bị tiêu diệt trong chốn mịt mù, vì con người đâu phải mạnh mà thắng.
 
Gióp - Chương 13: 16 Đó chính là điều sẽ cứu tôi, vì trước nhan Người,  ác nhân  sẽ không dám xuất đầu lộ diện.
 
Gióp - Chương 18: 5 Phải, ánh sáng của  ác nhân  rồi sẽ tắt, đuốc phừng phừng của nó cũng không chiếu toả.
 
Gióp - Chương 20: 5 Niềm vui của  ác nhân  thật là ngắn ngủi, đứa vô đạo có hân hoan sung sướng, chỉ trong chốc lát thôi?
 
Gióp - Chương 21: 17 Đã mấy lần đèn của  ác nhân  vụt tắt, và tai ương ập xuống trên mình? Đã mấy lần Thiên Chúa nổi giận chia cho chúng phần chúng đáng phải chịu?
 
Gióp - Chương 38: 15 Nhưng  ác nhân  thấy mình mất đi ánh sáng, cánh tay từng tung hoành, nay bị bẻ gãy.
 
Thánh Vịnh - Chương 1: 5 Nên ngày xử án, bọn  ác nhân  làm sao đứng vững, quân tội lỗi đâu được hợp đoàn với chính nhân!
 
Thánh Vịnh - Chương 1: 6 Vì CHÚA hằng che chở nẻo đường người công chính, còn đường lối  ác nhân đưa tới chỗ diệt vong.
 
Thánh Vịnh - Chương 7: 10 Lạy Thiên Chúa công minh, Chúa dò thấu lòng dạ con người, xin làm cho bọn  ác nhân  hết đường tác hại và cho người công chính được vững vàng.
 
Thánh Vịnh - Chương 9: 18 Phường  ác nhân  phải đi vào âm phủ: đám dân ngoại này đã từng quên Thiên Chúa.
 
Thánh Vịnh - Chương 17: 9 Cho khỏi tay lũ  ác nhân  hãm hại, thoát bọn tử thù tứ phía bủa vây.
 
Thánh Vịnh - Chương 27: 2 Khi  ác nhân  xông vào, định nuốt sống thân tôi, ai ngờ chính đối phương, chính những thù địch ấy, lại lảo đảo té nhào.
 
Thánh Vịnh - Chương 31: 18 Lạy CHÚA, xin đừng để con phải nhục nhã, vì đã kêu cầu Ngài, Nhưng ước gì  ác nhân  phải nhục nhã mà ngậm miệng sa xuống âm ty.
 
Thánh Vịnh - Chương 37: 10 Ít lâu nữa  ác nhân  sẽ chẳng còn, đến chỗ xưa cũng không tìm thấy hắn.
 
Thánh Vịnh - Chương 37: 14 Phường  ác nhân  tuốt gươm giương nỏ nhằm hạ kẻ nghèo hèn, và giết người chính trực;
 
Thánh Vịnh - Chương 37: 17 Vì cánh tay bọn  ác nhân  sẽ bị bẻ gẫy, còn người công chính được CHÚA độ trì.
 
Thánh Vịnh - Chương 37: 28 Bởi vì CHÚA yêu thích điều chính trực, chẳng bỏ rơi những bậc hiếu trung. Quân bất chính sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt, dòng giống  ác nhân  rồi cũng phải tru di.
 
Thánh Vịnh - Chương 37: 34 Hãy trông chờ CHÚA, giữ vững đường lối Người, rồi Người sẽ cất nhắc bạn lên và ban đất hứa làm gia nghiệp bạn sẽ nhìn thấy  ác nhân  bị diệt trừ.
 
Thánh Vịnh - Chương 37: 35 Tôi đã thấy  ác nhân  ngạo ngược, nó vươn mình tựa hương bá xanh tươi.
 
Thánh Vịnh - Chương 37: 38 Quân tội lỗi đều bị diệt trừ, nòi  ác nhân  rồi cũng phải tru di.
 
Thánh Vịnh - Chương 37: 40 CHÚA phù trợ và Người giải thoát, giải thoát khỏi  ác nhân  và thương cứu độ, bởi vì họ ẩn náu bên Người.
 
Thánh Vịnh - Chương 55: 4 Lòng xao xuyến bởi địch thù thét gào, bởi  ác nhân  hà hiếp. Trên thân này, chúng gieo tai giáng hoạ, nộ khí hằm hằm, xông đến hại con.
 
Thánh Vịnh - Chương 58: 4 Bọn  ác nhân  lạc lối từ khi lọt lòng mẹ, phường gian dối lầm đường ngay thuở mới sinh ra.
 
Thánh Vịnh - Chương 73: 3 Bởi ganh tị những người lên mặt và thấy  ác nhân  thịnh đạt hoài.
 
Thánh Vịnh - Chương 92: 8 Bọn bất nhân dầu sởn sơ như cỏ, phường gian ác có đua nở khoe tươi, cũng là để bị diệt trừ vĩnh viễn.
 
Thánh Vịnh - Chương 94: 3 Đến bao giờ, lạy CHÚA, đến bao giờ bọn  ác nhân  cứ mãi hỷ hoan?
 
Thánh Vịnh - Chương 101: 8 Mỗi buổi mai con lại diệt trừ cho hết phường  ác nhân  trong xứ sở, hầu quét sạch khỏi thành đô CHÚA bọn làm điều ác, chẳng sót một tên.
 
Thánh Vịnh - Chương 112: 10 Thấy cảnh này  ác nhân  tức giận, nghiến răng nghiến lợi và mòn mỏi héo hon, ước vọng của  ác nhân  sẽ chẳng còn.
 
Thánh Vịnh - Chương 119: 61 Con bị lưới  ác nhân  vây bủa, nhưng luật Ngài, con vẫn không quên.
 
Thánh Vịnh - Chương 119: 110 Nhằm hại con, bọn  ác nhân  gài bẫy, nhưng con chẳng lạc xa huấn lệnh Ngài.
 
Thánh Vịnh - Chương 119: 119 Mọi  ác nhân  trên đời, Chúa coi như rỉ sắt, nên con đã mến yêu thánh ý Ngài.
 
Thánh Vịnh - Chương 119: 134 Cứu con khỏi  ác nhân  hà hiếp, con sẽ tuân theo huấn lệnh của Ngài.
 
Thánh Vịnh - Chương 140: 9 Lạy CHÚA, xin đừng để  ác nhân  toại ý, đừng để nó thực hiện mưu đồ.
 
Thánh Vịnh - Chương 141: 10 Cho bọn  ác nhân  mắc bẫy chính chúng gài, còn con đây thì được thoát khỏi.
 
Châm Ngôn - Chương 2: 22 Còn  ác nhân  sẽ phải xa lìa quê cha đất tổ, phường bất trung sẽ bị trục xuất khỏi quê hương.
 
Châm Ngôn - Chương 4: 16 Vì khi chưa làm được điều dữ,  ác nhân  không tài nào chợp mắt, khi chưa làm cho ai vấp ngã, chúng không thể ngủ yên.
 
Châm Ngôn - Chương 4: 19 Còn đường  ác nhân  khác nào ngõ tối, chúng không biết mình sẽ vấp vào đâu.
 
Châm Ngôn - Chương 10: 25 Cuồng phong thổi qua,  ác nhân  đâu còn nữa, nhưng người ngay chính vẫn bền vững ngàn năm.
 
Châm Ngôn - Chương 10: 28 Mong ước của người ngay dẫn đến vui mừng, hy vọng của  ác nhân  sẽ tan thành mây khói.
 
Châm Ngôn - Chương 10: 30 Muôn đời người ngay không nao núng, còn  ác nhân  sẽ chẳng được sống ở quê hương.
 
Châm Ngôn - Chương 11: 5 Đức công chính của người sống vẹn toàn sẽ giúp họ thẳng đường tiến bước, còn  ác nhân  lại sa vào chính mưu độc của nó.
 
Châm Ngôn - Chương 11: 7 Khi  ác nhân  nằm xuống, mối hy vọng của nó tiêu tan, và niềm cậy trông vào của cải cũng tan thành mây khói.
 
Châm Ngôn - Chương 11: 21 Hẳn  ác nhân  không thoát khỏi hình phạt, nhưng giống nòi người công chính sẽ được cứu nguy.
 
Châm Ngôn - Chương 12: 10 Người công chính chăm lo cho sự sống đàn vật, còn  ác nhân  thì thâm độc tận đáy lòng.
 
Châm Ngôn - Chương 12: 13 Vì tội lỗi của đôi môi mà  ác nhân  sa bẫy, còn người công chính được thoát cảnh khốn cùng.
 
Châm Ngôn - Chương 12: 26 Người công chính dẫn lối cho bạn bè, nhưng đường  ác nhân  đi khiến chúng bị lạc.
 
Châm Ngôn - Chương 13: 6 Đức công chính giữ gìn người sống thanh liêm, còn tội lỗi đưa  ác nhân  đến chỗ tiêu diệt.
 
Châm Ngôn - Chương 13: 9 Ánh sáng người chính trực đem lại niềm vui, ngọn đèn của  ác nhân  sẽ bị dập tắt.
 
Châm Ngôn - Chương 14: 11 Nhà của  ác nhân  sẽ bị tàn phá, lều của người ngay ngày càng phát đạt.
 
Châm Ngôn - Chương 19: 28 Kẻ làm chứng gian nhạo cười công lý, miệng  ác nhân  ngốn ngấu chuyện gian tà.
 
Châm Ngôn - Chương 21: 4 Mắt kiêu hãnh, lòng tự cao, vẻ hào nhoáng của  ác nhân  : thảy đều là tội lỗi.
 
Châm Ngôn - Chương 21: 10 Lòng  ác nhân  ước ao sự dữ, ngay bạn bè, nó chẳng để mắt thương.
 
Châm Ngôn - Chương 21: 12 Đấng Công Chính xem xét nhà của ác nhân , bắt  ác nhân  lâm vòng tai hoạ.
 
Châm Ngôn - Chương 21: 27 Hy lễ của  ác nhân  là điều ghê tởm, nhất là khi dâng với ý gian tà.
 
Châm Ngôn - Chương 29: 7 Người công chính quan tâm đến quyền lợi kẻ nghèo, điều đó,  ác nhân  sao hiểu nổi !
 
Giảng Viên - Chương 8: 10 Thế rồi tôi đã thấy  ác nhân  được mồ yên mả đẹp, và từ nơi thánh đi ra, chẳng ai trong thành còn nhớ chúng đã hành động như thế nào nữa : đó cũng là một chuyện phù vân.
 
Khôn Ngoan - Chương 10: 3 Nhưng trong cơn giận, đứa  ác nhân  lìa xa Đức Khôn Ngoan, nó đã tự hại mình khi bừng bừng sát khí giết em.
 
Khôn Ngoan - Chương 11: 10 Bởi vì dân thánh Ngài, Ngài chỉ thử thách họ như người cha cảnh cáo. Còn lũ  ác nhân  thì Ngài hạch hỏi như ông vua nghiêm khắc kết án tội nhân.
 
Khôn Ngoan - Chương 11: 19 Bọn  ác nhân  đó có thể bị diệt trừ khi những thú dữ này ra sức tàn hại. Không những thế, chỉ cần nhìn thấy những con vật khủng khiếp này, chúng đã có thể bị tận diệt.
 
Huấn Ca - Chương 16: 1 Con đàn cháu đống mà vô dụng, con đừng ham, cũng đừng vui vì lũ con bất nhân bất nghĩa.
 
Huấn Ca - Chương 37: 11 Đừng hỏi ý phụ nữ về tình địch của họ, người nhát đảm về việc chinh chiến, nhà buôn về việc mua, người mua về việc bán. Chớ hỏi ý kẻ hay phân bì về việc cám ơn, đứa bất nhân về việc làm phúc, tên biếng nhác về bất cứ việc gì, người làm thuê theo hạn kỳ về ngày hết hạn, một đứa ở ươn lười về một công việc lớn. Đừng hỏi ý những hạng người như trên về bất cứ chuyện gì.
 
Huấn Ca - Chương 41: 7 Cha bất nhân bị con trách móc, vì con chịu nhục là lỗi tại cha.
 
Huấn Ca - Chương 41: 10 Tất cả những gì từ đất mà ra sẽ lại về với đất. Số phận bọn  ác nhân  cũng vậy: hết bị nguyền rủa sẽ bị diệt vong.
 
Đanien - Chương 12: 10 Nhiều kẻ sẽ được thanh luyện, tẩy trắng và thử bằng lửa. ác nhân tiếp tục làm điều ác và không ai trong họ sẽ hiểu, còn hiền sĩ thì sẽ hiểu.