Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Bà góa

 

BÀ GÓA

Sáng Thế Ký - Chương 38 -
14Nàng liền bỏ áo bà goá, lấy khăn trùm lên, phủ kín mình, rồi ngồi ở lối vào Ê-na-gim, một thành nằm trên đường đi Tim-na. Nàng làm thế vì thấy rằng Sê-la đã lớn mà người ta không cho nàng làm vợ cậu.
 
Sáng Thế Ký - Chương 38 -
19Nàng đứng lên, đi khỏi, bỏ khăn trùm và mặc lại áo bà goá.
 
Lê Vi - Chương 21 -
14Đàn bà goá hay bị chồng bỏ, người bị làm nhục hay làm điếm, những người đó nó không được lấy, mà chỉ được lấy một trinh nữ trong gia tộc mình làm vợ;
Dân Số - Chương 30 -
10Lời khấn hứa của người đàn bà goá hoặc bị chồng bỏ, và mọi điều người ấy tự buộc mình làm, đều có hiệu lực đối với người ấy.
 
Samuel II - Chương 14 -
5Vua hỏi bà: "Ngươi có chuyện gì? " Bà thưa: "Than ôi! Tôi là đàn bà goá, chồng tôi đã chết.
Các Vua I - Chương 7 -
14ông là con một bà goá thuộc chi tộc Náp-ta-li; thân phụ ông là người Tia và làm thợ gò đồng. Ông rất khôn ngoan, thành thạo và tài khéo trong mọi công việc thuộc nghề đồng. Vậy ông vào chầu vua Sa-lô-môn và làm mọi công việc của vua.
 
Các Vua I - Chương 17 -
9"Ngươi hãy đứng dậy đi Xa-rép-ta, thuộc Xi-đôn, và ở lại đấy. Này Ta truyền cho một bà goá ở đó nuôi ngươi."
Các Vua I - Chương 17 -
10Ông liền đứng dậy đi Xa-rép-ta. Khi đến cổng thành, ông thấy có một bà goá đang lượm củi. Ông gọi bà ấy và nói: "Bà làm ơn đem bình lấy cho tôi chút nước để tôi uống."
Các Vua I - Chương 17 -
16Hũ bột đã không vơi, vò dầu đã chẳng cạn, đúng như lời ĐỨC CHÚA đã dùng ông Ê-li-a mà phán.
Hồi sinh đứa con của bà goá
 
Các Vua I - Chương 17 -
20Rồi ông kêu cầu ĐỨC CHÚA rằng: "Lạy ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của con. Chúa nỡ hại cả bà goá đã cho con ở nhờ, mà làm cho con bà ấy phải chết sao? "
Các Vua II - Chương 4 -
1Dầu của bà goá
Giuđitha - Chương 10 -
3Bà cởi tấm áo vải thô đang mặc, trút bỏ áo bà goá, lấy nước tắm rửa, xức dầu thơm hảo hạng, bới tóc chải đầu, trùm khăn lên, mặc áo sang trọng trước kia bà vẫn mặc khi ông Mơ-na-se, chồng bà, còn sống.
Isaia - Chương 10 -
2để cản người yếu hèn hưởng công lý,
tước đoạt quyền lợi người nghèo khó trong dân tôi,
để biến bà goá thành mồi ngon cho chúng, và bóc lột kẻ mồ côi.
 
Baruc - Chương 4 -
16Những đứa con trai yêu của bà goá đã bị dẫn đi xa,
bà chỉ còn trơ trọi một mình, mất luôn cả con gái.
 
Êdêkien - Chương 44 -
22Chúng không được lấy bà goá hoặc lấy người bị chồng bỏ làm vợ, mà chỉ được lấy trinh nữ thuộc dòng dõi Ít-ra-en; nhưng nếu là bà goá, vợ của một tư tế đã chết, thì lấy được.
Mát-thêu - Chương 23 -
14Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ, cho nên các người sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn).
 
Mác-cô - Chương 12 -
40Họ nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn."
 
Mác-cô - Chương 12 -
1Tiền dâng cúng của bà goá nghèo (Lc 21: 1-4)
Mác-cô - Chương 12 -
42Cũng có một bà goá nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng xu Rô-ma.
Mác-cô - Chương 12 -
43Đức Giê-su liền gọi các môn đệ lại và nói: "Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết.
Luca - Chương 4 -
25"Thật vậy, tôi nói cho các ông hay: vào thời ông Ê-li-a, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà goá ở trong nước Ít-ra-en;
Luca - Chương 4 -
26thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà goá thành Xa-rép-ta miền Xi-đôn.
Luca - Chương 7 -
1Đức Giê-su cho con trai một bà goá thành Na-in sống lại
Luca - Chương 7 -
12Khi Đức Giê-su đến gần cửa thành, thì đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn, người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà goá. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà.
Luca - Chương 18 -
1Dụ ngôn quan toà bất chính và bà goá quấy rầy
Luca - Chương 18 -
3Trong thành đó, cũng có một bà goá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: "Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho.
Luca - Chương 20 -
47Họ nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn."
 
Luca - Chương 21 -
1Hai đồng tiền nhỏ của bà goá (Mc 12: 41 -44 )
Luca - Chương 21 -
2Người cũng thấy một bà goá túng thiếu kia bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm.
Luca - Chương 21 -
3Người liền nói: "Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 6 -
1Thời đó, khi số môn đệ thêm đông, thì các tín hữu Do-thái theo văn hoá Hy-lạp kêu trách những tín hữu Do-thái bản xứ, vì trong việc phân phát lương thực hằng ngày, các bà goá trong nhóm họ bị bỏ quên.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 9 -
39Ông Phê-rô đứng dậy cùng đi với họ. Tới nơi, người ta đưa ông lên lầu trên. Các bà goá xúm lại quanh ông, vừa khóc vừa cho ông xem những áo dài và áo choàng bà Linh Dương đã may khi còn sống với họ.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 9 -
41Ông đưa tay đỡ bà đứng dậy, rồi gọi dân thánh và các bà goá lại và cho thấy bà đang sống.
Thư Timôthê 1 - Chương 5 -
1Các bà goá
Thư Timôthê 1 - Chương 5 -
3Anh hãy kính trọng các bà goá, những bà goá đích thực.
Thư Timôthê 1 - Chương 5 -
4Nếu một bà goá có con có cháu, thì trước tiên con cháu phải học cho biết ăn ở hiếu thảo đối với gia đình mình, và đền ơn đáp nghĩa các bậc sinh thành. Đó là điều đẹp lòng Thiên Chúa.
Thư Timôthê 1 - Chương 5 -
5Còn các bà goá đích thực, sống một thân một mình, thì đã đặt hy vọng vào Thiên Chúa và ngày đêm kiên trì đọc kinh cầu nguyện.
Thư Timôthê 1 - Chương 5 -
6Trái lại, bà goá ham vui thì sống cũng như chết.
Thư Timôthê 1 - Chương 5 -
9Muốn được ghi tên vào sổ các bà goá, phải có những điều kiện sau: ít nhất sáu mươi tuổi, chỉ có một đời chồng,
Thư Timôthê 1 - Chương 5 -
11Còn các bà goá trẻ, anh đừng ghi vào sổ; vì khi dục vọng làm cho họ xa lìa Đức Ki-tô, thì họ muốn tái giá,
Thư Timôthê 1 - Chương 5 -
14Vậy tôi muốn các bà goá trẻ hãy tái giá, sinh con cái, lo việc cửa nhà; đừng để cho đối phương có dịp bới móc.
Thư Timôthê 1 - Chương 5 -
16Nếu nữ tín hữu nào có người trong họ hàng là bà goá, thì hãy giúp đỡ họ, đừng để cho Hội Thánh phải mang gánh nặng, và như thế Hội Thánh có thể giúp đỡ những bà goá đích thực.