Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Bác ái

 

BÁC ÁI

Huấn Ca - Chương 3 -
29Người sáng trí để tâm nghiên cứu các ẩn dụ,
kẻ khôn ngoan ao ước có tai thính để nghe.
Bác ái đối với người nghèo
 
Mác-cô - Chương 9 -
1Bác ái đối với môn đệ
Thư Rôma - Chương 12 -
1Sống khiêm nhường và bác ái trong cộng đoàn
Thư Rôma - Chương 12 -
8Ai khuyên răn, thì cứ khuyên răn. Ai phân phát, thì phải chân thành. Ai chủ toạ, thì phải có nhiệt tâm. Ai làm việcbác ái thì vui vẻ mà làm.
 
Thư Rôma - Chương 12 -
9Lòng bác ái không được giả hình giả bộ. Anh em hãy gớm ghét điều dữ, tha thiết với điều lành;
Thư Rôma - Chương 12 -
1Bác ái đối với mọi người, kể cả thù địch
Thư Rôma - Chương 14 -
1Bác ái đối với người yếu tin
Thư Côrintô 1 - Chương 4 -
21Anh em muốn gì? Muốn tôi mang roi vọt hay là đức bác ái và lòng nhân hậu mà đến với anh em?
 
Thư Côrintô 1 - Chương 8 -
1Về vấn đề thịt cúng, đã rõ là tất cả chúng ta đều hiểu biết. Sự hiểu biết đó sinh lòng kiêu ngạo, còn lòng bác ái thì xây dựng.
Thư Côrintô 2 - Chương 2 -
8Cho nên, đối với người đó, tôi khuyên anh em hãy đặt tình bác ái lên trên hết.
Thư Côrintô 2 - Chương 8 -
7Cũng như anh em từng trổi vượt về mọi mặt: về đức tin, lời giảng, sự hiểu biết, lòng nhiệt thành trong mọi lãnh vực, và về lòng bác ái mà anh em đã học được nơi chúng tôi, thì anh em cũng phải trổi vượt về lòng quảng đại trong dịp lạc quyên này nữa.
Thư Galát - Chương 5 -
1Tự do và bác ái
Thư Galát - Chương 5 -
22Còn hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín,
Thư Galát - Chương 6 -
1Đôi lời khuyên nhủ sống bác ái và nhiệt thành
Thư Êphêsô - Chương 4 -
2Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại; hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau.
Thư Êphêsô - Chương 4 -
15Nhưng, sống theo sự thật và trong tình bác ái, chúng ta sẽ lớn lên về mọi phương diện, vươn tới Đức Ki-tô vì Người là Đầu.
Thư Êphêsô - Chương 4 -
16Chính Người làm cho các bộ phận ăn khớp với nhau và toàn thân được kết cấu chặt chẽ, nhờ mọi thứ gân mạch nuôi dưỡng và mỗi chi thể hoạt động theo chức năng của mình. Như thế Người làm cho toàn thân lớn lên và được xây dựng trong tình bác ái.
 
Thư Êphêsô - Chương 5 -
2và hãy sống trong tình bác ái, như Đức Ki-tô đã yêu thương chúng ta, và vì chúng ta, đã tự nộp mình làm hiến lễ, làm hy lễ dâng lên Thiên Chúa tựa hương thơm ngào ngạt.
Thư Philípphê - Chương 1 -
16Những người này làm vì bác ái, bởi họ biết rằng tôi được chỉ định để lo bênh vực Tin Mừng.
Thư Philípphê - Chương 2 -
1Nếu quả thật sự liên kết với Đức Ki-tô đem lại cho chúng ta một niềm an ủi, nếu tình bác ái khích lệ chúng ta, nếu chúng ta được hiệp thông trong Thần Khí, nếu chúng ta sống thân tình và biết cảm thương nhau,
Thư Côlôxê - Chương 3 -
14Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo.
Thư Thêxalônica 1 - Chương 4 -
1Khuyên cộng đoàn sống thánh thiện và bác ái
Thư Thêxalônica 1 - Chương 5 -
13Hãy lấy tình bác ái mà hết lòng tôn kính những người ấy, vì công việc họ làm. Hãy sống hoà thuận với nhau.
 
Thư Philêmon - Chương 1 -
7Thật thế, tôi rất vui mừng và lấy làm an ủi, khi thấy đức bác ái của anh, bởi vì, thưa anh, anh đã làm cho lòng trí các người trong dân thánh được phấn khởi.
 
Thư Philêmon - Chương 1 -
9Nhưng tôi thích kêu gọi lòng bác ái của anh hơn, để xin anh làm điều đó. Tôi, Phao-lô, một người đã già và hơn nữa, một người đang bị tù vì Đức Ki-tô Giê-su,
Thư Phêrô 2 - Chương 1 -
7có đạo đức lại thêm tình huynh đệ, có tình huynh đệ lại thêm bác ái.
Thư Gioan 1 - Chương 2 -
1Điều kiện thứ hai: tuân giữ các điều răn, nhất là điều răn bác ái
Thư Gioan 1 - Chương 3 -
1Điều kiện thứ hai: tuân giữ các điều răn, nhất là điều răn bác ái
Thư Gioan 3 - Chương 1 -
6Họ đã làm chứng về đức bác ái của anh trước mặt Hội Thánh. Anh sẽ làm một việc nghĩa, nếu anh giúp đỡ cho chuyến đi của họ cách xứng đáng trước mặt Thiên Chúa.
Thư Giuđa - Chương 1 -
1Nhiệm vụ của đức bác ái