Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Ca mừng

 

CA MỪNG 

 

Dân Số - Chương 21 -
17Bấy giờ Ít-ra-en xướng lên bài ca này:
"Vọt lên đi nào, mạch giếng ơi!
Các bạn hãy ca mừng giếng nước!
 
Samuel II - Chương 22 -
50Vì thế giữa muôn dân, con cảm tạ Ngài, lạy ĐỨC CHÚA,
dâng điệu hát cung đàn ca mừng danh thánh Chúa.
 
Sử Biên Niên I - Chương 16 -
9Hát lên đi, đàn ca mừng Chúa
và suy gẫm mọi kỳ công của Người.
 
Sử Biên Niên II - Chương 29 -
27thì vua Khít-ki-gia ra lệnh dâng lễ toàn thiêu trên bàn thờ; lúc bắt đầu lễ toàn thiêu cũng là lúc trổi lên tiếng ca mừng ĐỨC CHÚA xen lẫn tiếng kèn cùng với các nhạc cụ của Đa-vít, vua Ít-ra-en.
Macabê I - Chương 13 -
51Người Do-thái vào đồn ngày mười ba tháng hai năm một trăm bảy mươi mốt, giữa tiếng ca mừngvà những cành lá cọ phất phới, giữa tiếng hạc, tiếng cầm và tiếng não bạt vang rền, với tiếng hát thánh thi và thánh ca, bởi vì một kẻ thù ác hiểm đã bị loại ra khỏi Ít-ra-en.
Thánh Vịnh - Chương 7 -
18Tôi xin tạ ơn CHÚA, bởi vì Người công minh chính trực,
tôi đàn ca mừng danh CHÚA Tối Cao.
 
Thánh Vịnh - Chương 18 -
50Vì thế giữa muôn dân, con cất lời cảm tạ,
dâng điệu hát cung đàn ca mừng danh thánh CHÚA.
 
Thánh Vịnh - Chương 27 -
6Nên giờ đây tôi ngẩng đầu đắc ý,
nhìn quân thù vây bủa chung quanh.
Tôi sẽ dâng lễ tế trong thánh điện,
lễ tạ ơn, nhã nhạc vang lừng,
tôi sẽ đàn ca mừng kính CHÚA.
 
Thánh Vịnh - Chương 30 -
5Hỡi những kẻ tín trung, hãy đàn ca mừng CHÚA,
cảm tạ thánh danh Người.
 
Thánh Vịnh - Chương 32 -
7Chính Chúa là nơi con ẩn náu,
giữ gìn con khỏi bước ngặt nghèo.
Khắp bốn bề, Chúa làm trổi vang lên
những khúc ca mừng con được giải thoát.
 
Thánh Vịnh - Chương 45 -
1Bài ca mừng hôn lễ Quân Vương
Thánh Vịnh - Chương 61 -
9Bấy giờ con mãi đàn ca mừng Danh Thánh,
ngày lại ngày, xin giữ trọn lời nguyền.
 
Thánh Vịnh - Chương 66 -
4Toàn trái đất phải quỳ lạy tôn thờ,
và đàn ca mừng Chúa, đàn ca mừng Thánh Danh."
 
Thánh Vịnh - Chương 68 -
33Hỡi vương quốc trần gian,
nào hát khen Thượng Đế, hãy đàn ca mừng Chúa,
 
Thánh Vịnh - Chương 104 -
33Suốt cuộc đời, tôi sẽ ca mừng CHÚA,
sống ngày nào, xin đàn hát kính Thiên Chúa của tôi.
 
Thánh Vịnh - Chương 105 -
2Hát lên đi, đàn ca mừng Chúa,
và suy gẫm mọi kỳ công của Người.
 
Thư Rôma - Chương 15 -
9Còn các dân ngoại có được tôn vinh Thiên Chúa, thì đó là do lòng thương xót của Người, như có lời chép: Vì thế giữa muôn dân con cất lời cảm tạ, dâng điệu hát cung đàn ca mừng danh thánh Chúa.