Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Nhạc youtube: Mười Ngón Nguyện Cầu

Tác giả: 
Duy Hân

Nhạc youtube: Mười Ngón Nguyện Cầu

Nhạc Linh Mục Mi Trầm, Thơ Trịnh Tây Ninh. Ban nhạc Vũ Đình Ân trình bày, slide show: Duy Hân

 

See video