Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Gánh nặng, gồng gánh

 

GÁNH NẶNG, GỒNG GÁNH

Dân Số - Chương 11 -
11và thưa với ĐỨC CHÚA: "Sao Ngài lại làm khổ tôi tớ Ngài? Tại sao con lại không đẹp lòng Ngài, khiến Ngài đặt gánh nặng tất cả dân này lên con?
Samuel II - Chương 13 -
25Vua nói với Áp-sa-lôm: "Không được, con ạ, chúng ta không nên đi cả, kẻo thành gánh nặng cho con." Cậu nài nỉ vua, nhưng vua không muốn đi. Vua chúc phúc cho cậu.
Samuel II - Chương 15 -
33Vua Đa-vít nói với ông: "Nếu ông qua đây với ta, thì ông sẽ nên gánh nặng cho ta.
Samuel II - Chương 19 -
36Hôm nay, tôi đã tám mươi tuổi rồi. Tôi còn phân biệt được tốt xấu nữa không? Tôi tớ ngài còn thưởng thức được của ăn thức uống nữa không? Tôi còn nghe được giọng hát của các nam ca sĩ với nữ ca sĩ nữa không? Tôi tớ ngài còn trở nên gánh nặng cho đức vua là chúa thượng tôi làm gì nữa?
Gióp - Chương 7 -
20Con phạm tội có hề chi đến Ngài,
lạy Đấng dò xét phàm nhân?
Sao Ngài cứ đặt con làm bia để bắn?
Phải chăng con đã nên gánh nặng cho Ngài?
 
Thánh Vịnh - Chương 38 -
5Tội chồng chất ngập đầu ngập cổ
như gánh nặng vượt quá sức con.
 
Isaia - Chương 1 -
14Ta chán ghét những ngày đầu tháng,
những đại lễ của các ngươi.
Những thứ đó đã trở thành gánh nặng cho Ta,
Ta không chịu nổi nữa.
 
Isaia - Chương 10 -
27Đến ngày đó, gánh nặng của nó sẽ rời khỏi vai ngươi,
ách của nó sẽ rời khỏi cổ ngươi.
Cái ách sẽ bị bẻ gãy vì cảnh phì nhiêu."
 
Isaia - Chương 14 -
25Ta sẽ đập tan Át-sua trên đất của Ta,
và trên các núi đồi của Ta, Ta sẽ chà đạp nó;
Ta sẽ gỡ ách của nó khỏi cổ dân Ta
và cất gánh nặng của nó khỏi vai chúng."
 
Isaia - Chương 46 -
1Thần Ben đã quỵ, thần Nơ-vô sụp đổ,
tượng của chúng bị tải đi trên lưng thú vật, trên lưng gia súc.
Những gì xưa kia các ngươi nâng lên vai mà kiệu,
giờ đây thành gánh nặng trên những con vật mệt nhoài.
 
Giêrêmia - Chương 17 -
22Ngày sa-bát, đừng gồng gánh ra khỏi nhà, đừng làm công việc nào: hãy thánh hiến ngày sa-bát như Ta đã truyền cho cha ông các ngươi.
Giêrêmia - Chương 17 -
24Nếu các ngươi thực sự nghe theo lời Ta - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA - là không gồng gánh qua các cửa thành này trong ngày sa-bát, đồng thời nếu các ngươi thánh hiến ngày sa-bát là không làm công việc nào trong ngày đó,
Giêrêmia - Chương 17 -
27Còn nếu các ngươi không nghe Ta mà thánh hiến ngày sa-bát, lại gồng gánh đi qua các cửa thành Giê-ru-sa-lem trong ngày sa-bát, thì Ta sẽ phóng hoả đốt các cửa thành, lửa sẽ thiêu rụi các lâu đài ở Giê-ru-sa-lem và không tàn lụi.
 
Giêrêmia - Chương 23 -
33Và khi dân này hay một ngôn sứ hoặc một tư tế hỏi ngươi: "Cái gì là gánh nặng của ĐỨC CHÚA? ", ngươi sẽ trả lời chúng: "Chính các ngươi là gánh nặng, và Ta sẽ quẳng các người đi, sấm ngôn của ĐỨC CHÚA! "
 
Giêrêmia - Chương 23 -
36Còn "Gánh nặng của ĐỨC CHÚA", các ngươi không được nói đến nữa, vì lời của ai sẽ là gánh nặng cho người ấy, bởi vì các người đã làm biến nghĩa lời của Thiên Chúa hằng sống, ĐỨC CHÚA các đạo binh, Thiên Chúa chúng ta!
Hôsê - Chương 8 -
10Dù chúng có đem quà tặng chư dân,
thì giờ đây Ta cũng gom chúng lại,
và chẳng bao lâu nữa, chúng sẽ phải khốn khổ lao đao
dưới gánh nặng của vua các thủ lãnh.
Chống nền phụng tự vụ hình thức
 
Mát-thêu - Chương 11 -
28"Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.
Mát-thêu - Chương 23 -
4Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào.
Luca - Chương 11 -
46Đức Giê-su nói: "Khốn cho cả các người nữa, hỡi các nhà thông luật! Các người chất trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các người, thì dù một ngón tay cũng không động vào.
 
Tông Đồ Công Vụ - Chương 15 -
28Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định không đặt lên vai anh em một gánh nặng nào khác ngoài những điều cần thiết này:
Thư Côrintô 2 - Chương 11 -
9Hồi ở giữa anh em, những khi lâm cảnh túng thiếu, tôi đã chẳng phiền luỵ ai, bởi vì các anh em từ Ma-kê-đô-ni-a đến đã cung cấp đầy đủ những gì tôi cần. Trong mọi dịp, tôi đã tránh không trở nên gánh nặng cho anh em, và tôi cũng sẽ còn tránh như vậy.
Thư Côrintô 2 - Chương 12 -
16Thế cũng được! Tôi đã không trở nên gánh nặng cho anh em; nhưng vốn là người xảo quyệt, tôi đã dùng mưu mà lừa gạt anh em.
Thư Galát - Chương 6 -
2Anh em hãy mang gánh nặng cho nhau, như vậy là anh em chu toàn luật Đức Ki-tô.
Thư Galát - Chương 6 -
5Quả thế, mỗi người phải mang gánh nặng của riêng mình.
 
Thư Thêxalônica 1 - Chương 2 -
9Thưa anh em, hẳn anh em còn nhớ nỗi khó nhọc vất vả của chúng tôi: đêm ngày chúng tôi đã làm việc để khỏi thành gánh nặng cho một người nào trong anh em, suốt thời gian chúng tôi loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa cho anh em.
Thư Thêxalônica 2 - Chương 3 -
8Chúng tôi đã chẳng ăn bám ai, trái lại đêm ngày đã làm lụng khó nhọc vất vả, để khỏi nên gánh nặng cho người nào trong anh em.
Thư Do Thái - Chương 12 -
1Như thế, phần chúng ta, được ngần ấy nhân chứng đức tin như đám mây bao quanh, chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình, và hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta,
Khải Huyền - Chương 2 -
24Còn các ngươi, những người khác ở Thy-a-ti-ra, những kẻ không theo đạo lý ấy, không biết đến cái mà chúng gọi là "các bí mật thâm sâu của Xa-tan", thì Ta bảo các ngươi: Ta không bắt các ngươi phải mang gánh nặng nào khác.