Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Kẻ dữ

 

KẺ DỮ

Sáng Thế Ký - Chương 18 -
23Ông lại gần và thưa: "Chẳng lẽ Ngài tiêu diệt người lành một trật với kẻ dữ sao?
Sáng Thế Ký - Chương 18 -
25Ngài làm như vậy, chắc không được đâu! Giết chết người lành một trật với kẻ dữ, coi người lành cũng như kẻ dữ, chắc không được đâu! Đấng xét xử cả trần gian lại không xét xử công minh sao? "
Gióp - Chương 9 -
24Miền đất có bị trao vào tay kẻ dữ,
thì Người cũng che mặt các quan toà,
nếu không phải là Người thì ai đây?
 
Thánh Vịnh - Chương 11 -
5CHÚA dò xét người lành kẻ dữ,
ghét những ai ưa thích bạo tàn.
 
Thánh Vịnh - Chương 32 -
10Bao đau khổ sẵn chờ kẻ dữ,
còn ai tin cậy CHÚA, luôn được Người ấp ủ thương yêu.
 
Thánh Vịnh - Chương 36 -
2Tội ác thì thào trong thâm tâm kẻ dữ;
hắn không thấy cần phải kính sợ Chúa Trời.
 
Thánh Vịnh - Chương 37 -
1Số phận người lành kẻ dữ
Thánh Vịnh - Chương 71 -
4Lạy Thiên Chúa, xin giải thoát con khỏi bàn tay kẻ dữ,
khỏi móng vuốt phường nham hiểm và bọn dã man.
 
Thánh Vịnh - Chương 75 -
11Tôi sẽ đập tan uy quyền kẻ dữ,
còn uy thế người lành sẽ được nâng cao.
 
Thánh Vịnh - Chương 109 -
6Xin cho kẻ dữ nổi lên chống nó,
bên phải nó, đặt một người cáo tội đứng kèm.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
155Ơn cứu độ ở xa kẻ dữ,
bởi chúng không tìm kiếm thánh chỉ Ngài.
 
Thánh Vịnh - Chương 141 -
5Người công chính cứ việc đánh con
và lấy tình thương mà sửa dạy,
nhưng dầu thơm kẻ dữ
con quyết chẳng cho xức trên đầu;
khi chúng làm điều ác, con vẫn luôn cầu nguyện.
 
Châm Ngôn - Chương 10 -
20Lưỡi người ngay là bạc ròng hảo hạng,
tâm kẻ dữ chẳng đáng giá bao nhiêu.
 
Châm Ngôn - Chương 15 -
3Mắt ĐỨC CHÚA ở mọi nơi mọi chỗ
hằng dõi theo kẻ dữ người lành.
 
Huấn Ca - Chương 39 -
25Ngay từ thuở ban đầu Thiên Chúa đã tạo dựng
điều lành cho người lành, còn điều dữ dành cho kẻ dữ.
 
Isaia - Chương 13 -
11Ta sẽ phạt thế giới vì sự gian tà, phạt kẻ dữ vì tội lỗi của chúng.
Ta sẽ chấm dứt sự kiêu căng của phường ngạo mạn,
vẻ tự đắc của quân cường bạo, Ta sẽ hạ xuống.
 
Giêrêmia - Chương 15 -
21Ta sẽ giải thoát ngươi khỏi tay kẻ dữ,
sẽ cứu chuộc ngươi khỏi bàn tay hung tàn.
 
Nakhum - Chương 1 -
3ĐỨC CHÚA chậm giận, sức mạnh của Người thật phi thường.
ĐỨC CHÚA không để kẻ dữ thoát khỏi hình phạt,
Người bước đi trong cuồng phong bão táp;
mây là bụi dưới chân Người.
 
Tông Đồ Công Vụ - Chương 2 -
23Theo kế hoạch Thiên Chúa đã định và biết trước, Đức Giê-su ấy đã bị nộp, và anh em đã dùng bàn tay kẻ dữ đóng đinh Người vào thập giá mà giết đi.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 24 -
15Tôi đặt nơi Thiên Chúa niềm hy vọng này, như chính họ cũng hy vọng, là người lành và kẻ dữ sẽ sống lại.