Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lầm than, cơ cực

 

LẦM THAN, CƠ CỰC

Gióp - Chương 30 -
25Nào tôi đã chẳng khóc người lầm than vất vả,
chẳng động lòng thương kẻ túng nghèo?
 
Gióp - Chương 36 -
8nên đã bị xiềng xích gông cùm,
bị trói buộc trong lầm than khốn quẫn.
 
Thánh Vịnh - Chương 25 -
18Xin Chúa thấy cho cảnh lầm than khổ cực
và tha thứ hết mọi tội con.
 
Thánh Vịnh - Chương 107 -
10Họ phải sống trong cảnh tối tăm mù mịt,
kiếp lầm than xiềng xích gông cùm;
 
Mát-thêu - Chương 9 -
36Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt.