Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Nài van, nài xin

 

VAN NÀI - NÀI XIN

Các Vua I - Chương 9 -
3ĐỨC CHÚA phán với vua: "Ta đã nghe lời ngươi cầu nguyện và van nài trước nhan Ta; Ta đã thánh hoá ngôi nhà này mà ngươi đã xây để cho Danh Ta ngự ở đó muôn đời; Ta sẽ nhìn xem và ưa thích ở đấy mọi ngày.
Étra - Chương 8 -
21Ở đó, gần bờ sông A-ha-va, tôi công bố lệnh ăn chay để hạ mình trước nhan Thiên Chúa chúng tôi, hầu nài xin Người cho chúng tôi đi đường bằng an cùng với con cái chúng tôi và mọi tài sản của chúng tôi.
Étra - Chương 8 -
23Để được như vậy, chúng tôi đã giữ chay, đã nài xin Thiên Chúa chúng tôi, và Người đã nhậm lời chúng tôi.
 
Tôbia - Chương 8 -
4Khi thân nhân đã ra khỏi phòng và đóng cửa lại, Tô-bi-a ngồi dậy, ra khỏi giường và nói với Xa-ra: "Đứng lên, em! Chúng ta hãy cầu nguyện, nài xin Đức Chúa để Người xót thương và ban ơn cứu độ cho chúng ta! "
Tôbia - Chương 8 -
5Cô đứng lên, rồi cả hai bắt đầu cầu nguyện và nài xin cho mình được cứu độ. Tô-bi-a bắt đầu như sau:
"Lạy Thiên Chúa của tổ tiên chúng con.Xin chúc tụng Chúa, xin chúc tụng Thánh Danhđến muôn thuở muôn đời! Các tầng trời và toàn thể công trình của Chúa
phải chúc tụng Chúa đến muôn thuở muôn đời!
 
Tôbia - Chương 8 -
4Khi thân nhân đã ra khỏi phòng và đóng cửa lại, Tô-bi-a ngồi dậy, ra khỏi giường và nói với Xa-ra: "Đứng lên, em! Chúng ta hãy cầu nguyện, nài xin Đức Chúa để Người xót thương và ban ơn cứu độ cho chúng ta! "
Tôbia - Chương 8 -
5Cô đứng lên, rồi cả hai bắt đầu cầu nguyện và nài xin cho mình được cứu độ. Tô-bi-a bắt đầu như sau:
"Lạy Thiên Chúa của tổ tiên chúng con.Xin chúc tụng Chúa, xin chúc tụng Thánh Danhđến muôn thuở muôn đời! Các tầng trời và toàn thể công trình của Chúa
phải chúc tụng Chúa đến muôn thuở muôn đời!
 
Étte - Chương 7 -
7Vua bừng bừng nổi giận, đứng lên, bỏ tiệc rượu, đi ra ngự uyển. Còn Ha-man thì ở lại nài xin hoàng hậu Ét-te cứu sống mình, vì y quá hiểu: thảm hoạ sẽ xảy đến cho y, vua đã quyết định rồi.
 
Macabê I - Chương 3 -
44Cộng đoàn được triệu tập để chuẩn bị giao chiến, để cầu nguyện và nài xin lòng trắc ẩn.
 
Macabê I - Chương 11 -
62Dân thành Ga-da van nài ông Giô-na-than và ông đã cho ngưng chiến. Nhưng ông đã bắt hết con trai các thủ lãnh làm con tin và cho đưa về Giê-ru-sa-lem. Đoạn ông rảo qua khắp miền ấy cho đến tận Đa-mát.
 
Macabê I - Chương 11 -
66Dân thành van nài ông cho ngưng chiến. Ông chấp thuận, nhưng đuổi họ ra khỏi đó, chiếm lấy thành và đặt quân canh giữ.
Macabê I - Chương 13 -
45Dân cư trong thành cùng với vợ con leo lên tường luỹ, áo xống tả tơi. Họ kêu lớn tiếng, van nài ông Si-môn, xin cầu hoà
Macabê II - Chương 10 -
4Làm xong, họ sấp mình phủ phục, nài xin Đức Chúa đừng để họ lâm vào những thảm hoạ vừa qua. Nếu họ còn phạm tội, thì xin Người mở lượng khoan dung mà sửa phạt, chứ đừng trao nộp họ vào tay những dân phạm thượng và dã man.
Macabê II - Chương 10 -
16Ông Ma-ca-bê và các chiến hữu đã khẩn khoản nài xin Thiên Chúa cùng với họ chiến đấu. Rồi họ xông tới các pháo đài của người I-đu-mê.
Macabê II - Chương 12 -
24Chính tướng Ti-mô-thê cũng rơi vào tay quân của các ông Đô-xi-thê và Xô-xi-pát-rô; nhưng ông ta đã khéo lươn lẹo van nài xin được thả và được an toàn tính mạng. Ông ta viện cớ là đang bắt giữ cha mẹ và cả anh em của nhiều người trong đám quân lính và những người ấy có thể bị khốn đốn.
Gióp - Chương 19 -
7Nếu tôi kêu lên: "Tàn bạo quá! ", chẳng có ai đáp lời,
và nếu tôi có van nài đi nữa, cũng chẳng ai phân xử cho tôi.
 
Gióp - Chương 40 -
27Liệu nó có tha thiết van nài ngươi,
dùng những lời dịu dàng mà nói?
 
Thánh Vịnh - Chương 6 -
1Người gặp thử thách van nài ĐỨC CHÚA thương
Thánh Vịnh - Chương 22 -
6van nài liền được cứu nguy,
đã không thất vọng mỗi khi cậy Ngài.
 
Thánh Vịnh - Chương 28 -
2Khi con hướng về nơi cực thánh
giơ đôi tay cầu cứu van nài,
xin Ngài nghe tiếng con khấn nguyện.
 
Thánh Vịnh - Chương 86 -
6lạy CHÚA, xin lắng nghe lời con cầu khẩn,
tiếng con van nài, xin để ý lưu tâm.
 
Châm Ngôn - Chương 2 -
3phải, nếu con cầu xin trí thông minh, van nài ơn hiểu biết,
 
Châm Ngôn - Chương 18 -
23Người nghèo khẩn khoản nài xin,
người giàu trả lời hống hách.
 
Diễm Ca - Chương 2 -
7- Này các thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, tôi van nài các bạn :
vì đàn linh dương với bầy nai ngoài đồng,
xin đừng lay vội, đừng đánh thức tình yêu,
cho đến khi tình yêu ưng thuận.
 
Diễm Ca - Chương 3 -
5Này các thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, tôi van nài các bạn :
vì đàn linh dương với bầy nai ngoài đồng,
xin đừng lay vội, đừng đánh thức tình yêu,
cho đến khi tình yêu ưng thuận.
 
Diễm Ca - Chương 5 -
8Này thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, tôi van nài các bạn :
gặp người tôi yêu dấu, các bạn sẽ cho biết tin gì ?
Xin cho nhắn rằng : tôi đang ốm tương tư.
 
Diễm Ca - Chương 8 -
4Này các thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, tôi van nài các bạn :
xin đừng lay vội, đừng đánh thức tình yêu,
cho đến khi tình yêu ưng thuận.
 
Huấn Ca - Chương 4 -
4Kẻ khốn khổ nài xin, con đừng từ chối,
gặp người nghèo, con đừng ngoảnh mặt đi.
 
Huấn Ca - Chương 33 -
22Vì thà để con cái nài xin con,
còn hơn con phải ngóng trông bàn tay chúng.
 
Giêrêmia - Chương 3 -
21Người ta nghe tiếng kêu trên các đồi trọc:
tiếng con cái Ít-ra-en khóc lóc van nài,
vì chúng đã đi trệch đường lối,
đã bỏ quên ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của mình.
 
Mát-thêu - Chương 8 -
5Khi Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin:
Mát-thêu - Chương 8 -
31Bọn quỷ nài xin Người rằng: "Nếu ông đuổi chúng tôi, thì xin sai chúng tôi nhập vào bầy heo kia."
Mát-thêu - Chương 14 -
36Họ nài xin Người cho họ chỉ sờ vào tua áo của Người thôi, và ai đã sờ vào thì đều được khỏi.
 
Mác-cô - Chương 5 -
10Nó khẩn khoản nài xin Người đừng đuổi chúng ra khỏi vùng ấy.
Mác-cô - Chương 5 -
12Đám thần ô uế nài xin Người rằng: "Xin sai chúng tôi đến nhập vào những con heo kia."
Mác-cô - Chương 5 -
17Bấy giờ họ lên tiếng nài xin Người rời khỏi vùng đất của họ.
 
Mác-cô - Chương 5 -
18Khi Người xuống thuyền, thì kẻ trước kia đã bị quỷ ám nài xin cho được ở với Người.
Mác-cô - Chương 5 -
23và khẩn khoản nài xin: "Con bé nhà tôi gần chết rồi. Xin Ngài đến đặt tay lên cháu, để nó được cứu thoát và được sống."
Mác-cô - Chương 8 -
22Đức Giê-su và các môn đệ đến Bết-xai-đa. Người ta dẫn một người mù đến và nài xin Đức Giê-su sờ vào anh ta.
Luca - Chương 7 -
4Họ đến gặp Đức Giê-su và khẩn khoản nài xin Người rằng: "Thưa Ngài, ông ấy đáng được Ngài làm ơn cho.
Luca - Chương 8 -
31Lũ quỷ nài xin Người đừng truyền cho chúng rút xuống vực thẳm.
 
Luca - Chương 8 -
32Ở đó có một bầy heo khá đông đang ăn trên núi. Lũ quỷ nài xin Người cho phép chúng nhập vào bầy heo kia, và Người cho phép.
Luca - Chương 8 -
41Bỗng có một người tên là Gia-ia đi tới; ông là trưởng hội đường. Ông sụp xuống dưới chân Đức Giê-su, nài xin Người vào nhà ông,
Tông Đồ Công Vụ - Chương 21 -
12Nghe vậy, chúng tôi và các người địa phương nài xin ông Phao-lô đừng lên Giê-ru-sa-lem.
Thư Côrintô 2 - Chương 5 -
20Vì thế, chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức Ki-tô, như thể chính Thiên Chúa dùng chúng tôi mà khuyên dạy. Vậy, nhân danh Đức Ki-tô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hoà với Thiên Chúa.
Thư Côrintô 2 - Chương 8 -
4họ khẩn khoản nài xin chúng tôi cho họ được phúc tham dự vào việc phục vụ các người trong dân thánh.
Thư Êphêsô - Chương 6 -
18Theo Thần Khí hướng dẫn, anh em hãy dùng mọi lời kinh và mọi tiếng van nài mà cầu nguyện luôn mãi. Để được như vậy, anh em hãy chuyên cần tỉnh thức và cầu xin cho toàn thể dân thánh.
Thư Philípphê - Chương 1 -
9Điều tôi khẩn khoản nài xin, là cho lòng mến của anh em ngày thêm dồi dào, khiến anh em được ơn hiểu biết và tài trực giác siêu nhiên,
Thư Thêxalônica 1 - Chương 2 -
12chúng tôi đã khuyên nhủ, khích lệ, van nài anh em sống xứng đáng với Thiên Chúa, Đấng kêu gọi anh em vào Nước của Người và chia sẻ vinh quang với Người.
 
Thư Thêxalônica 1 - Chương 3 -
10Đêm ngày chúng tôi tha thiết nài xin Chúa cho được thấy mặt anh em và bổ túc những gì còn thiếu trong đức tin của anh em.
 
Thư Do Thái - Chương 5 -
7Khi còn sống kiếp phàm nhân, Đức Giê-su đã lớn tiếng kêu van khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện nài xin lên Đấng có quyền năng cứu Người khỏi chết. Người đã được nhậm lời, vì có lòng tôn kính.